Zorgkosten door eenzaamheid zullen in coronacrisis verder oplopen

Als mensen zeer eenzaam zijn, lopen hun zorgkosten op, zo bleek eerder dit jaar uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Eenzaamheid leidt tot ongeveer 2 miljard extra aan zorgkosten, becijferden de onderzoekers vóór de coronacrisis.

“We verwachten dat die kosten verder zullen oplopen, aangezien de eenzaamheid onder ouderen én jongeren door deze crisis toeneemt”,

zegt Rachelle Meisters.

Zij heeft als promovendus het onderzoek naar de relatie van eenzaamheid en zorgkosten uitgevoerd vanuit de Universiteit Maastricht (UM). Het onderzoek is recent gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift International Journal of Public Health. Uit het onderzoek blijkt dat ernstig eenzame mensen tot 50 procent hogere zorgkosten maken dan mensen die zich niet eenzaam voelen.

Voor het onderzoek werden gegevens van 350.000 Nederlanders uit de landelijke GGD monitor 2016 gebruikt.

“Deze gaan onder andere over sociaal economische omstandigheden, leefstijl en gevoelens van eenzaamheid. De data hebben we gekoppeld aan data van Vektis uit 2017 over de zorgkosten”,

vertelt Rachelle Meisters. Dat gebeurde via een beveiligd CBS-systeem, waardoor het mogelijk werd om de gemaakte zorgkosten aan de juiste persoon in de GGD monitor te koppelen. Die gegevens zijn geanonimiseerd, benadrukt de onderzoekster.

 

Volgens het onderzoek komt eenzaamheid meer voor onder ouderen dan onder jongeren, maar leidt dit vooral bij jongvolwassenen (19-40 jaar) tot hogere zorgkosten. Mogelijk komt dat omdat zij gemiddeld minder zorgkosten dan ouderen hebben en kosten voor eenzaamheid zodoende relatief groot zijn. Een andere verklaring is dat ouderen eenzaamheid eerder accepteren als iets dat bij de leeftijd hoort.

“En wellicht is het voor de jongere generatie meer geaccepteerd om naar de psycholoog te stappen dan voor ouderen. Overigens is het natuurlijk geen slecht teken dat mensen hulp zoeken als zij zich eenzaam voelen.”

De onderzoekers constateren verder dat er al veel langer een relatie wordt gelegd tussen een slechte gezondheid en eenzaamheid. Maar ook andersom, dat eenzaamheid leidt tot ongezond gedrag en een slechtere mentale en fysieke gezondheid. Het onderzoek laat duidelijk zien dat eenzame mensen niet alleen meer kosten omdat ze ongezonder zijn, maar ook omdat ze vaker hulp zoeken. Zo leidt dit bij de huisarts tot 5 miljoen aan extra kosten en in de geestelijke gezondheidszorg tot 350 miljoen euro aan extra kosten.

De cijfers leverden de afgelopen maanden veel publiciteit op, ook omdat eenzaamheid in de coronacrisis een steeds groter probleem wordt.

“We verwachten dus dat de zorgkosten hierdoor verder oplopen. Het voordeel van dit kostenplaatje is wellicht dat de urgentie van het probleem eenzaamheid meer gezien wordt”,

besluit Rachelle Meisters.

 

Zie link naar het IJPH artikel

En link naar NRC artikel