ZonMw subsidie voor Zuid-Limburgse kennisagenda gezondheid in de stad

ZonMw heeft 150.000 euro subsidie toegekend aan het consortium dat hiermee een Zuid-Limburgse kennisagenda kan gaan opstellen onder de noemer ‘Ruimte maken voor gezondheid in de stad’.

“Een geweldige kans om duurzaam samen te werken met partners als de GGD en vakgroepen van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences”,

is de enthousiaste reactie van Joop de Kraker.
Hij is hoogleraar Sustainability Assessment bij ICIS, het International Centre for Integrated Assessment and Sustainable Development van de Universiteit Maastricht. ICIS is een van de partijen in het consortium; promovendus Bram Oosterbroek van ICIS schreef mee aan de subsidieaanvraag. De kernvraag die ZonMw de onderzoekers had voorgelegd, luidt: wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag en deelname aan de samenleving?

“ICIS houdt zich al jaren bezig met duurzame ontwikkeling en kijkt daarbij steeds meer naar hoe stadsgroen bijdraagt aan de duurzaamheid van de stad”,

zegt Joop de Kraker. ICIS heeft daarbij oog voor zowel positieve als negatieve effecten.

“Gaat het om positieve effecten, dan gaat het bijvoorbeeld om stressvermindering, meer bewegen, een plek om anderen te ontmoeten en een betere luchtkwaliteit. Maar meer groen kan bijvoorbeeld ook leiden tot meer mensen die de ziekte van Lyme oplopen door een tekenbeet, of meer verwondingen door het omvallen van een boom.”

ICIS onderzoekt in hoeverre onderzoeksresultaten verwerkt kunnen worden in ruimtelijke modellen voor de stad. Het gaat dan om modellen die meer steden kunnen gebruiken. “Je kunt dan denken aan het oppervlak van het groen, de locaties van struiken en bomen en de mate van natuurlijkheid. Door dat allemaal specifieker te maken, kunnen gemeenten hier iets mee als het gaat om de inrichting van wijken.”

Met het subsidiegeld van ZonMw gaat het consortium het komend jaar de kennisvragen in kaart brengen over de invloed van de leefomgeving op gezondheid en meedoen aan de samenleving. Op basis daarvan wordt een kennisagenda voor Zuid-Limburg vastgesteld. ICIS zal vanuit de kennis over stadsgroen de kennisvragen mee aandragen.

ZonMw heeft het consortium laten weten dat al 400.000 euro subsidie is gereserveerd voor het uitvoeren van vervolgprojecten als de Zuid-Limburgse kennisagenda straks wordt goedgekeurd.

“Bij die vervolgprojecten is mogelijk nader onderzoek nodig en ook daarin kan ICIS een rol vervullen”,

zegt Joop de Kraker.

“Het mooie van de samenwerking is dat we nu vanuit hele verschillende invalshoeken naar de stad gaan kijken en zo samen nieuwe kennis kunnen ontwikkelen.”