ZonMw-subsidie voor SaNAE-studie naar voorkomen infecties bij ouderen

De kans op infecties bij mensen ouder dan 60 jaar beter kunnen voorspellen. Dat is het doel van de SaNAE-studie die op 1 oktober van start ging en wordt gesubsidieerd door ZonMw. “Als we weten wat infecties bij ouderen bevordert of juist tegengaat, kunnen we die infecties mogelijk beter voorkomen”, zegt Steffi Brinkhues.

Zij doet promotieonderzoek binnen De Maastricht Studie die gericht is op het voorkomen van diabetes type 2 in de regio. Daarnaast werkt ze bij de afdeling Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieu van de GGD Zuid Limburg en de afdeling Medische Microbiologie van het Maastricht UMC+. In de SaNAE-studie werkt de GGD Zuid Limburg samen met de Universiteit Maastricht en het Julius Centrum.

“Oudere mensen hebben vaak een verminderde weerstand en daardoor meer infecties. In het onderzoek richten we ons op de sociale netwerken van ouderen. Een negatief effect van die netwerken is dat daarin infecties verspreid kunnen worden. Andersom kan het met elkaar omgaan het immuunsysteem ook versterken”, vertelt Steffi Brinkhues.

Voor elkaar zorgen binnen een sociaal netwerk heeft eveneens een positief effect.

“Wie daardoor een betere weerstand heeft, heeft immers minder kans op infecties.”

Voor het SaNAE-onderzoek kunnen de onderzoekers gebruik maken van gegevens van De Maastricht Studie. Zo werden uitgebreide vragenlijsten afgenomen onder de deelnemers aan deze studie. Daarin wordt onder andere ingegaan op infecties en sociale netwerken.

Steffi Brinkhues: “Ons uiteindelijk doel is het ontwikkelen van een tool waarmee we de kans op infecties eenvoudig kunnen voorspellen en daarmee mogelijk kunnen voorkomen.”

Kijk voor meer informatie op de website van ZonMw:
http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/improving-infectious-burden-prediction-using-social-network-assessment-in-elderly-sanae-study/samenvatting/