ZonMw subsidie voor opzetten van Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg

De komst van een Kenniswerkplaats Jeugd in Zuid-Limburg is een stap dichterbij nu ZonMw subsidie heeft toegekend voor het nader vormgeven van zo’n werkplaats.

“En daar zijn we heel erg blij mee. We weten allemaal dat Zuid-Limburg landelijk gezien een grote en hardnekkige gezondheidsachterstand heeft. Een Kenniswerkplaats Jeugd is een van de middelen die we kunnen inzetten om die achterstand in te lopen”,

zegt Rianne Reijs, arts Maatschappij en Gezondheid bij de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg.
Rianne Reijs ging samen met Maria Jansen en Mandy Leurs van de GGD/Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg voorop in deze subsidieaanvraag. Daarnaast is een groot aantal samenwerkingspartners bij de aanvraag betrokken, variërend van de Jeugdgezondheidszorg en jeugd GGZ, tot onderwijs voor de jeugd, de professionals en gemeenten. ‘Trendbreuk, samen werken aan een gezonde generatie’, zo luidt de titel van de subsidieaanvraag.

“Gezond opvoeden en opgroeien, dat is onze doelstelling”,

zegt Rianne Reijs. En dat is hard nodig, want in Zuid-Limburg begint de gezondheidsachterstand van een kind al voor geboorte: de achterstand wordt van generatie op generatie doorgegeven. Om dat te doorbreken, hebben gemeenten, de Provincie Limburg en betrokken partners al eerder besloten om in te zetten op een trendbreuk en toe te werken naar een gezonde generatie. Het doel van de Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg sluit daar naadloos bij aan: door te werken aan een betere gezondheid krijgen kinderen een betere toekomst en vermindert de kansenongelijkheid.

“De Kenniswerkplaats Jeugd is dus zeker een steun in de rug voor de gewenste trendbreuk”,

zegt Rianne Reijs. Wat de nieuwe kenniswerkplaats betreft, is het de bedoeling om met het subsidiegeld een kennisagenda te formuleren, als onderdeel van de aanvraag voor de volgende fase.

“De coördinatie zal daarin ook aandacht krijgen”,

zegt Rianne Reijs, die benadrukt dat een kenniswerkplaats náást een Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg beslist geen overbodige luxe is.

“Het gaat er in deze nieuwe werkplaats om, dat we samen met alle partners leren wat we moeten doen om de situatie in Zuid-Limburg te verbeteren. Die partners kunnen onderling meer kennis gaan uitwisselen; niet alleen academische kennis. En in de academische werkplaats gaat het om de publieke gezondheid: dat gaat breder dan jeugd. De Kenniswerkplaats Jeugd focust op jeugd en dat gaat weer breder dan publieke gezondheid. Bovendien betrekken wij ouders én kinderen er heel expliciet bij; dat zijn echt onze partners. De kenniswerkplaats is ook geen gesloten kring, we zijn een groeiend netwerk. Er zijn ook gemeenten buiten Zuid-Limburg die belangstelling hebben getoond, al ligt de focus op deze regio.”

Op dit moment worden alle mogelijke partners in de samenwerking op diverse manieren uitgenodigd (mail, Facebook, Instagram etc.) voor een online brainstorm over (onderzoeks)ideeën. “We willen inzetten op projecten die versnelling geven, die meer ballen aan het rollen brengen. En op zaken die de samenwerking van veel partners vergen”, zo besluit Rianne Reijs voor dit moment. In een volgende subsidieronde zal ZonMw beoordelen of er gelden beschikbaar worden gesteld voor het uitvoeren van de onderzoeksvoorstellen in Zuid-Limburg.

Hier vindt u de link naar de ZonMw subsidie, onderzoek & resultaten.