Zestien procent 13- tot 16-jarigen in Zuid- Limburg is jonge mantelzorger

Portrait of beautiful young girls

Portrait of beautiful young girls

In Zuid-Limburg groeit zestien procent van de 13- tot 16-jarige jongeren op met een ziek gezinslid. De helft van deze jongeren heeft bovendien zorgtaken, zo blijkt uit een onderzoek van de GGD Zuid Limburg naar jonge mantelzorgers in de regio.

“Deze jongeren lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van psychosociale problemen. Ze verzuimen ook eerder van school en vertonen meer risicogedrag, zoals middelengebruik. Het maakt daarbij niet uit of ze wel of geen zorgtaken hebben”,

vertelt onderzoeker Asha Verbraak van de GGD Zuid Limburg, die het onderzoek uitvoerde. Aanleiding voor het onderzoek waren vragen die gemeenten in de regio hebben over jonge mantelzorgers. Zij willen graag meer informatie over de omvang van deze groep, de problemen waar deze jongeren tegenaan lopen en hun behoeften aan ondersteuning.

Voor het onderzoek maakte Asha Verbraak gebruik van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 van de GGD die wordt gehouden onder jongeren uit de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Deze vragenlijst gaat onder andere in op hun fysieke en psychische gezondheid. Verder worden er bijvoorbeeld vragen gesteld over het gezin en eventuele mantelzorgtaken. Op basis van die antwoorden kon Asha Verbraak de omvang van de groep in kaart brengen. Ook kon ze hun fysieke en psychisch gesteldheid vergelijken met die van jongeren die geen mantelzorger zijn. Daarnaast sprak ze met enkele jonge mantelzorgers, een doelgroep die niet snel aanklopt met de vraag om hulp, zo blijkt uit het onderzoek.

“Bovendien willen ze die ondersteuning het liefst op een plek die niets met hun dagelijks leven te maken heeft, zoals de lotgenotenbijeenkomsten van steunpunten mantelzorg. Een veilige plek waar ze even niet anders zijn dan de rest en waar ze gewoon plezier kunnen hebben.”

In de praktijk blijkt het moeilijk om jonge mantelzorgers te signaleren en door te geleiden naar ondersteuning. Partijen die met jongeren te maken hebben, moeten hier allemaal alert op zijn, van schoolcoördinator en jeugdarts tot Wmo-consulent.

“Hoe dat precies moet gebeuren, kan het beste op gemeentelijke niveau worden ingevuld”,

besluit Asha Verbraak.

De factsheet ‘Jonge mantelzorgers in Zuid-Limburg’ vindt u hier.