Werken aan gezonde leefstijl bij kinderen is hard nodig

Het is hard nodig dat kinderen ondersteund worden in het verbeteren van hun leefstijl. Het project de Gezonde Basisschool van de Toekomst in Zuid-Limburg toont dat duidelijk aan.

“Niets doen is geen optie. Als we niets doen, gaat de gezondheid van kinderen verder achteruit. Vooral de chronische aandoeningen, zoals diabetes, nemen dan toe”,

zegt Maria Jansen, programmaleider van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg en hoogleraar populatiegericht gezondheidsbeleid.
De afgelopen vier jaar deden vier basisscholen van onderwijskoepel Movare in Landgraaf en Brunssum mee aan het project Gezonde Basisschool van de Toekomst: de leerlingen gingen meer aan beweging doen en kregen les over gezond eten. En op twee scholen werd ook een gezonde lunch aangeboden. Het project werd gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek: vier jaar lang vergeleken onderzoekers van de Universiteit Maastricht de leerlingen die meededen aan het project met leerlingen van vier reguliere basisscholen. Eind september werden de resultaten van dit onderzoek bekendgemaakt. Maria Jansen, die als onderzoeker betrokken was bij het project:

“Ik ben vooral geschrokken van de grote verschillen tussen de gezonde scholen en de scholen waar we niets doen. Zo neemt de buikomvang van kinderen op reguliere basisscholen toe, terwijl die van kinderen op de gezonde basisscholen juist verbetert. Zij hebben gemiddeld ook een gezond gewicht.”

Qua voedingsmiddelen valt op dat leerlingen van de gezonde basisscholen in plaats van zoete drankjes, veel meer water zijn gaan drinken. Wat ook opvalt, is dat de sfeer in de klas verbetert. Er is minder pestgedrag op een gezonde basisschool.

“Op gezonde scholen schuiven pedagogische medewerkers anderhalf uur aan tijdens de middagpauze. Dat zijn extra ogen. En zij zijn goed getraind om kinderen zelf het spel te laten spelen. Kinderen hebben geen tijd om elkaar te pesten. Pesten is vaak uit verveling.”

Scholen die bij het project Gezonde Basisschool van de Toekomst willen aansluiten, kunnen zich melden bij de stichting die onlangs is opgericht door de Provincie Limburg.

Het komende jaar wordt het aantal gezonde basisscholen in ieder geval al uitgebreid. Zo staan momenteel 23 scholen met in totaal 6100 leerlingen klaar om in te stappen; zij zullen starten op 1 januari 2021 of in augustus 2021. Het project kost nu nog € 4,50 per dag per kind. De Provincie zoekt naar mogelijkheden om dat bedrag omlaag te krijgen. Volgens Maria Jansen levert een investering in de gezonde basisschool uiteindelijk winst op.

“Anders blijven de zorgkosten oplopen”,

besluit zij.