Verloskundigen gaan kwetsbaarheid zwangere vrouwen in beeld brengen

Verloskundigen in Zuid-Limburg werken aan een vragenlijst om het psychosociale welbevinden en de kwetsbaarheid van zwangere vrouwen beter in beeld te krijgen.

“Op die manier kunnen wij hen beter begeleiden en indien nodig verwijzen voor passende ondersteuning”, zegt Naomi Satijn, verloskundige in Eijsden.

 

De vragenlijst werd ontwikkeld door een werkgroep van de Academie Verloskunde Maastricht en ligt nu ter beoordeling bij de drie kringen van verloskundigen in Zuid-Limburg. Om zwangere vrouwen goed te kunnen begeleiden, registreren verloskundigen al veel informatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als gewicht bloeddruk en medicatiegebruik, maar ook of sprake is van alcohol- of drugsgebruik en of zij roken. Daarnaast werken verloskundigen mee aan het bijhouden van de data van Perinatale Registratie Nederland (PRN). Na een bevalling geven ze onder andere door hoe deze is verlopen en hoe het staat met de gezondheid van moeder en kind. Op die manier kan de geboortezorg in de regio zichzelf vergelijken met de geboortezorg in andere regio’s en ons land kan zichzelf weer vergelijken met andere landen. De data bieden op die manier aanknopingspunten voor het verbeteren van de zorg.

 

De vragenlijst die de verloskundigen nu bij alle zwangere vrouwen willen inzetten, is bedoeld om hun psychosociale welbevinden en kwetsbaarheid te kunnen vaststellen. Die kwetsbaarheid kan allerlei redenen hebben, variërend van een beperkt sociaal netwerk of laag inkomen tot niet kunnen lezen of heel jong zijn.

“Veel mensen verbloemen hun kwetsbaarheid. Door het bespreekbaar te maken, wordt het normaler en kunnen wij vrouwen beter begeleiden. Daarbij nemen wij positieve gezondheid als uitgangspunt: we proberen handvatten te bieden die hen helpen om dingen zelf op te lossen. Maar als dat nodig is, kunnen we hen ook verwijzen naar de juiste hulpverlener”, vertelt Naomi Satijn.

Om goed te kunnen werken volgens de principes van positieve gezondheid, zijn of worden de verloskundigen in Zuid-Limburg hierin allemaal getraind.

“Verder hebben we contact met Birgit Levelink die in het Maastricht UMC+ aandacht vraagt voor het psychosociaal welbevinden en de kwetsbaarheid van zwangere vrouwen. Zo proberen we de zorg steeds samen te verbeteren”, besluit Naomi Satijn.