TSG-publicaties over terugdringen overgewicht onder jongeren handreiking aan gemeenten

Een handreiking aan alle gemeenten die zich richten op het terugdringen van overgewicht onder jongeren. Zo kunnen de vijf wetenschappelijke artikelen van CIAO, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, beschouwd worden.

“Deze artikelen kunnen gemeenten helpen bij het formuleren van een preventief beleid op dit gebied”,

zegt Maria Jansen, programmaleider van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg.
De AWPG Limburg is één van de vijf partners in het CIAO: het Consortium Integrale Aanpak Overgewicht dat in 2010 van start ging. De afgelopen jaren voerden de vijf partners in onderling overleg elk een deelonderzoek uit, waarvan de resultaten nu in TSG beschreven worden. Zo richtte de academische werkplaats Limburg zich op de mogelijkheden van een bestuurlijk gedragen integrale aanpak van overgewicht. De Academische Werkplaats Noordelijk Zuid-Holland (Leiden) onderzocht welke factoren de implementatie van een lokale integrale aanpak bepalen. Het deelonderzoek van CEPHIR (Rotterdam) ging over het inzetten van sociale marketing voor het stimuleren van het drinken van water in plaats van softdrinks. AMPHI (Nijmegen) ontwikkelde twee opvoedinterventies om ouders te helpen bij het bevorderen van gezond gewicht bij kinderen. En de academische werkplaats VU/Windesheim (Amsterdam) kwam met een serie aanbevelingen voor de evaluatie van de integrale wijkgerichte aanpak van overgewicht. De vijf onderzoeken leverden vijf proefschriften op en diverse Engelstalige publicaties.

“Dankzij de Nederlandstalige publicaties in TSG, worden de resultaten nu toegankelijk voor een veel breder publiek, waaronder de gemeenten. Een groot voordeel is dat de kennis uit de onderzoeken heel goed aansluit bij de behoeften van de Jongeren Op Gezond Gewicht gemeenten. Ook Limburg telt veel JOGG-gemeenten die zich inspannen voor het terugdringen van overgewicht onder jongeren”,

zegt Maria Jansen. Dankzij een subsidie van ZonMW, zijn de artikelen in TSG bovendien voor iedereen beschikbaar (open acces). Een abonnement op het tijdschrift is dus niet nodig.