Succesvolle implementatie van innovatieve aanpak vergt een goede voorbereiding

Een goede en succesvolle implementatie van een innovatieve aanpak vereist een goede voorbereiding. Dat betoogde Maria Jansen, programmaleider van de academische werkplaats Limburg, tijdens een werkconferentie van ZonMw op 20 november 2018 in Utrecht. Titel van de conferentie: ‘Samen aan de slag in wijk, school en zorg: kennis ontwikkelen en benutten’.
Deelnemers aan de werkconferentie waren projectleiders en -medewerkers van door ZonMw gesubsidieerde projecten in scholen, wijken en de zorg. Kenmerkend voor de projecten is dat die allemaal gericht zijn op het verklaren en terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Maria Jansen was een van de sprekers tijdens deze conferentie. ‘Grip op contextgebonden implementatie binnen complexe systemen’, luidde de titel van haar presentatie. Intervention mapping is volgens de programmaleider en hoogleraar populatiegericht gezondheidsbeleid een goede manier om stapsgewijs een probleem te analyseren, een samenhangend programma op te zetten en te implementeren en evalueren. Zeker als sprake is van complexe problemen biedt Intervention mapping houvast.

En in de publieke gezondheid is vaak sprake van complexe problemen”,

vertelde zij. De praktijk van alledag biedt geen statische situatie; verder spelen allerlei factoren een rol, zoals ideologische en politiek gekleurde meningen, normen en waarden en perspectieven.

“Er is ook niet één partij die de macht heeft om het probleem op te lossen, zoals bij overgewicht bij de jeugd. Dan spreek je van vele stakeholders.”

En daarbij opereert niemand vanuit een vacuüm; elk individu maakt onderdeel uit van een groep.

“Verandering en innovatie is mensenwerk op alle niveaus. Daarom is het belangrijk om na grondige analyse van een probleem een goede aanpak te bepalen om het einddoel te halen. Het is erg belangrijk om de context daarin mee te nemen, want dat vergroot de kans op de duurzaamheid van verandering.”

Tussentijds is het zaak om te reflecteren op wat goed gaat en wat beter kan, zodat bijsturen mogelijk is. Transparantie is zodoende een voorwaarde. Maria Jansen legde haar gehoor tot slot uit hoe en met welke meetinstrumenten je de context goed in kaart kunt brengen. Zij benadrukte dat een reflectieve werkwijze tijd kost en regelmatig overleg vergt, evenals vertrouwen. Het grote voordeel is dat de nieuwe aanpak zich in de context ontwikkelt en “dat levert evidence based practice/evidence informed policy” op.

Voor meer informatie kijk op ZonMw.