Scholieren gaan meer bewegen met Active Living

ActiveLivingLeerlingen van basisscholen die het programma Active Living van de GGD Zuid Limburg inzetten, gaan meer bewegen. “Voorwaarde is wel dat scholen meerdere fysieke en sociale activiteiten gericht op meer bewegen doorvoeren, en liefst gecombineerd. De boodschap is: doe het goed, of doe het niet”, zegt onderzoeker Dave Van Kann.

Hij is promovendus van de academische werkplaats Limburg en doet onderzoek naar de effecten van Active Living. Doel van dit programma is om kinderen tijdens en buiten schooltijd meer te laten bewegen. Het onderzoek richt zich op leerlingen van groep 6, 7 en 8 van 20 basisscholen in Zuid-Limburg. Op 10 scholen werd de fysieke en sociale omgeving van leerlingen in meer of mindere mate aangepast, bij de overige 10 scholen gebeurde dat niet. Wel werden de leerlingen van de 20 basisscholen allemaal uitgerust met beweegmeters en GPS-systemen.

“Bij de scholen die actief deelnamen aan Active Living zagen we een wisselend beeld. Sommige scholen deden veel en combineerden bijvoorbeeld de aanpassing van het schoolplein met sociale acties om het spelen echt te bevorderen. Daar had het programma duidelijk effect. Maar bij het ontbreken van dergelijke sociale activiteiten is het effect veel beperkter. Je moet als school dus echt de drive hebben om dit te doen”, vertelt Dave Van Kann.

De eerste onderzoeksresultaten kunnen scholen daarin wellicht stimuleren.

“Bij een gecombineerde aanpak heeft het programma ook op de langere termijn een positief effect en dat is bemoedigend. Het betekent dat een school die er voor gaat, echt resultaat kan boeken.”

Daarbij helpt het zeker dat op de scholen waar leerlingen meer gingen bewegen, het pesten en ruziën vaak afnam.

“Dat hebben we op meerdere scholen gezien en dat is een hele mooie bijvangst.”