Ruim 1,3 miljoen subsidie voor onderzoek kansrijke start kinderen met hulp van big data

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg is enorm blij met de ruim 1,3 miljoen subsidie bedoeld om kinderen een kansrijke start te geven met hulp van big data. De subsidie werd toegekend vanuit de Nationale Wetenschapsagenda. Erasmus School of Economics was hoofdaanvrager; naast de academische werkplaats doen nog eens 26 andere organisaties mee. Bedoeling is te onderzoeken hoe (aanstaande) ouders tijdens de zwangerschap en vroege jeugd het beste ondersteund kunnen worden door professionals in de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg. Daarvoor worden nieuwe gegevens uit de preventieve jeugdgezondheidszorg onder strikte voorwaarden beschikbaar gemaakt voor onderzoek bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en worden gegevens over de zwangerschap, gezondheid en ontwikkeling van honderdduizenden kinderen onderzocht. Voor onderzoekers is absoluut niet herleidbaar om welke kinderen het gaat, omdat het CBS daar zeer strenge normen voor hanteert die we in dit onderzoek ook volgen. Het werkgebied van de GGD Zuid Limburg is naast Rotterdam en Twente 1 van de 3 proeftuinen. In de volgende nieuwsbrief gaan we hier uitgebreid op in.

De subsidietoekenning sluit uitstekend aan bij de wens van de GGD Zuid Limburg om de data van de Jeugdgezondheidszorg beter te gaan benutten voor onderzoek om zo de gezondheid van de bevolking van de regio te verbeteren. Dat is ook de wens van de zestien gemeenten in Zuid-Limburg. Mede om die reden ging in 2020 in opdracht van de gemeenten bij de fusie van de JGZ 0-4 jaar met de JGZ 4-19 jaar, de werkgroep Data JGZ van start. Deze legt verantwoording af over de JGZ en zet zich in voor beleidsdoeleinden en het beter ontsluiten van data voor onderzoek. De bestuurders van GGD en JGZ staan hier helemaal achter. Een beter gebruik van de JGZ-data voor onderzoek is immers van groot belang voor de Trendbreukbeweging die de regio eerder in gang heeft gezet. Zuid-Limburg wil met dit programma de gezondheidsachterstand van de regio inhalen en aan een gezonde generatie werken. Daarom focust dit programma op de jeugd: dat begint met gezond zwanger zijn en een gezonde leefomgeving en gaat door met gezond onderwijs. Meer onderzoek op basis van JGZ-data over de verschillende levensfases kan het streven van de regio naar een trendbreuk ondersteunen. Hoe, daar gaan we in de deze speciale editie van de nieuwsbrief uitgebreid op in.

Lees hier meer over de NWA honorering van 2 projecten over big data en kansrijke start