Regio stelt onderzoeksagenda op voor maatschappelijke gezondheidsvraagstukken

Vergrijzing, Sociaaleconomische gezondheidsverschillen, Betaalbaarheid en Zorgorganisatie. Dat zijn de vier thema’s die de maatschappelijke partners in de regio Zuidoost-Nederland samen op een regionale onderzoeksagenda hebben geplaatst. Het Maastricht UMC+ nam de voorbije maanden het voortouw in de discussie over het opstellen van zo’n onderzoeksagenda.
Het Maastricht UMC+ ging daarmee in op de oproep van minister Bruno Bruins (VWS), die de UMC’s vorig jaar heeft gevraagd om meer onderzoek te doen naar maatschappelijke gezondheidsvraagstukken in de regio. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertaalde die oproep in 2019 in het rapport Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio. Het Maastricht UMC+ (het samenwerkingsverband van Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de UM en het Academisch ziekenhuis Maastricht) besloot om de maatschappelijke partners uit te nodigen om samen de thema’s voor een regionale onderzoeksagenda te bepalen.

“Inmiddels hebben we twee goede sessies gehad”,

vertelt Maria Jansen, programmaleider van de academische werkplaats. In een eerste sessie werden de thema’s vastgelegd; in een tweede sessie op 23 januari werden die vervolgens met een groot aantal maatschappelijke partners vertaald naar kennisvragen voor wetenschappelijk onderzoek. Een divers gezelschap met vertegenwoordigers van onder andere ziekenhuizen, gemeenten, de Provincie Limburg, de GGD’en Zuid Limburg, Limburg Noord en Zuidoost Brabant, huisartsen- en zorggroepen uit zowel Zuidoost-Brabant als Limburg, Burgerkracht, de Brightland Campus, Adelante, de Stichting Lezen en Schrijven, ZIO en Ciro+ BV boog zich over de vraagstukken.

“Het samen opstellen van kennisvragen sluit nauw aan bij de werkwijze van de academische werkplaatsen Publieke Gezondheid, Duurzame zorg en Ouderenzorg in Limburg. Daarin zijn we al langer bezig met het vertalen van maatschappelijke vraagstukken naar onderzoeksvragen”,

vertelt Maria Jansen.

“In de tweede sessie werd ook geconstateerd dat er al heel veel gebeurt in de regio. En dat het belangrijk is om daarbij aan te sluiten, zodat kruisbestuiving mogelijk wordt. Er is in ieder geval heel veel energie om dit gezamenlijk op te pakken.”

Binnenkort volgt nog een derde denksessie om de laatste puntjes op de i te zetten. Vervolgens zullen partijen de agenda samen nader uitwerken en koppelen aan een plan van aanpak.

Hier vindt u het rapport NFU, Onderzoek innovatie met en voor de gezonde regio en het nieuwsbericht van de regioconferentie.