Contact: 0031 88 880 51 70 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Refereerbijeenkomsten

Refereerbijeenkomsten voor wetenschappers, praktijkprofessionals en beleidsmedewerkers in de (publieke) gezondheidszorg

Een refereerbijeenkomst is onder meer bedoeld om de interactie tussen betrokken partijen te bevorderen. Met de refereerbijeenkomsten willen we meer inhoudelijke uitwisseling bevorderen en verdieping creëren.

Agenda

Vervolgsessie samenwerking medisch en sociaal domein in ‘Kansrijke Start Zuid-Limburg’

 • 10 september 2020
 • Inloop vanaf 14.30 uur. Start programma 15.00 tot 17.00 uur
 • Meer informatie

AWPG: Centering Pregnancy. Wat is het en hoe werkt het in de praktijk?

 • 10 september 2020
 • Inloop vanaf 17.30 uur. Start programma 18.30 tot 20.00 uur
 • Meer informatie

MINC: Gevoeligheden bij infecties

MINC: Klimaatverandering als game changer in infectieziekten?

 

Eerdere bijeenkomsten

AWPG: De Gezonde Generatie: de overgang van adolescentie naar volwassen worden.

De overgang van adolescentie naar volwassen worden, dat was het thema van de laatste refereerbijeenkomst in een reeks van vier over de Gezonde Generatie. In de eerste drie bijeenkomsten werden de jaren die hieraan voorafgaan belicht: van de ‘eerste 1000 dagen’ via ‘het jonge kind van 2 tot 9 jaar’ tot ‘de overgang tussen basis- en middelbaar onderwijs’.
Ook deze keer was de opkomst hoog. Het thema leeft, concludeerde programmaleider Maria Jansen van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg. Zij kondigde aan dat de aandacht voor het thema dan ook blijft. De academische werkplaats gaat hierin bovendien nauwer samenwerken met het Programmabureau Trendbreuk en de te vormen Kenniswerkplaats Jeugd.

Ook in de vierde refereerbijeenkomst over de Gezonde Generatie werd duidelijk wat er al gebeurt om jeugdigen gezond en veilig te laten opgroeien. En wat er, als het om adolescenten gaat, nog nodig is, aldus Rianne Reijs die als voorzitter optrad. Zo werd M@ZL belicht, een methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs en het MBO. Verder was er aandacht voor het MBO Jeugdteam in Amsterdam en voor jeugdige NEETs (Not in Employment, Education or Training). Tot slot werd @ease belicht, een laagdrempelige voorziening voor jongeren met problemen.
Hierbij vindt u de presentaties van deze vierde refereerbijeenkomst. Binnenkort volgt een uitvoerig verslag in de nieuwsbrief van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg.

 • 7 november 2019
 • Programma
 • Presentatie Huub Creemers, jeugdarts GGD Zuid Limburg(PDF, 526KB)
 • Presentatie Ingrid van Dillen, jeugdarts MBO, GGD Amsterdam(PDF, 1MB)
 • Presentatie Mark Levels, hoogleraar Health, Education and Work, Maastricht University (PDF, 1,95MB)
 • Presentatie Therese van Amelsvoort, persoonlijk hoogleraar Psychiatrie & Neuropsychologie, Maastricht University (PDF, 1,28MB)
 • AWPG: De Gezonde Generatie: Gezonde Puberteit

  De overgang van het basis- naar het middelbaar onderwijs, dat was het thema van de derde refereerbijeenkomst over de Gezonde Generatie. Een logisch vervolg op de twee eerdere refereerbijeenkomsten, die gingen over de ‘eerste 1000 dagen’ en ‘het jonge kind van 2 tot 9 jaar. “Vandaag gaan we het hebben over de weg naar meer zelfstandigheid”, zei Rianne Reijs, arts Maatschappij en Gezondheid en jeugdarts bij GGD Zuid Limburg en stafarts bij Envida. Zij leidde deze derde bijeenkomst over een levensfase die kinderen en hun ouders in een andere omgeving brengt. Opnieuw een belangrijke fase: schoolsucces blijkt een belangrijke voorspeller voor de toekomstige gezondheid van kinderen.
  Met de refereerbijeenkomsten over de Gezonde Generatie wil de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg/GGD Zuid Limburg laten zien wat er al gebeurt om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien en daarnaast deze ontwikkelingen stimuleren. Zo werd tijdens de derde bijeenkomst uitgebreid stilgestaan bij chronische stress bij kinderen; de gevolgen daarvan voor hun gezondheid en de mogelijkheden om die eventueel te voorkomen. Verder kwam aan bod welke factoren het leerproces belemmeren en bevorderen, gezien door de ogen van kinderen. En tot slot was er ruim aandacht voor de rol die de school kan spelen in een gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen. Plus: de vele voordelen daarvan.
  Binnenkort volgt een uitvoerig verslag in de nieuwsbrief van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg.

  Op 7 november bespreken we de overgang van adolescentie naar jong volwassen zijn. De pubers doen eindexamen, kiezen een vervolgopleiding of gaan werken en worden steeds meer geacht zelf verantwoordelijk te zijn voor hun keuzes. Toch bepaalt veel om de jongeren heen, wat zij zullen en kunnen doen voor zichzelf.

 • 27 juni 2019
 • Programma
 • Presentatie Yvonne Vanneste,  adviseur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (PDF, 846KB)
 • Presentatie Lisette Walbeehm-Hol, kinderarts Zuyderland en Xonar (PDF, 956KB)
 • Presentatie Lotte Prevo, PhD-onderzoeker Maastricht University (PDF, 824KB)
 • Presentatie Kiki op den Camp, junior onderzoeker GGD Zuid Limburg (PDF, 330KB)
 • AWPG: De Gezonde Generatie: Het jonge kind van 2 tot 9 jaar

  ‘Het jonge kind van 2 tot 9 jaar’, zo luidde de titel van de tweede refereerbijeenkomst in een reeks van vier over het thema de Gezonde Generatie. Een actueel thema dat duidelijk leeft in Zuid-Limburg; voor de bijeenkomst van 14 maart in het Novotel in Maastricht was de belangstelling meer dan groot. “Werken aan een gezonde generatie, dat is de insteek van deze bijeenkomsten. Vorige keer zijn we ingegaan op de eerste 1000 dagen. Vandaag gaan we verder met kinderen van 2 tot 9 jaar”, vertelde programmaleider Maria Jansen. Met de refereerbijeenkomsten wil de academische werkplaats/GGD Zuid Limburg laten zien wat er al gebeurt om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien en daarnaast deze ontwikkelingen stimuleren. Zo werd tijdens de tweede bijeenkomst het werk van Home-Start in Maastricht belicht (de begeleiding van gezinnen thuis). Ook kwam het promotieonderzoek naar SuperFit aan bod (gezondheidsbevorderende aanpak voor peuters), evenals het onderzoek naar de Gezonde Basisschool voor de Toekomst in Parkstad. Tot slot stond het beter signaleren en behandelen van taalontwikkelingsstoornissen op het programma; ook een goed voorbeeld van iets waar je het beste vroeg mee kunt beginnen.
  Hierbij vindt u de presentaties van deze tweede refereerbijeenkomst. Binnenkort volgt een uitvoerig verslag in de nieuwsbrief van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg.

  Op 27 juni gaat onze aandacht uit naar de overgang tussen basis en middelbaar onderwijs. Deze overstap brengt kinderen en ouders in een andere omgeving, met andere gewoontes en nieuwe uitdagingen om de gezondheid goed te houden. Schoolsucces is een belangrijke determinant van toekomstige gezondheid.

 • 14 maart 2019
 • Programma
 • Presentatie Mariëlla Bakker, Home-Start (PDF, 763KB)
 • Presentatie Ilona van der Kolk, Maastricht University (PDF, 2MB)
 • Presentatie Nina Bartelink, Maastricht University (PDF, 1MB)
 • Presentatie Linda Berben en Joyce Rompelberg, Koninklijke Kentalis (PDF, 532KB)
 • AWPG: De Gezonde Generatie: de eerste 1000 dagen

  Een schot in de roos, zo mag je het besluit om de Gezonde Generatie in vier refereerbijeenkomsten in de spotlights te plaatsen, beslist noemen. Zo was de zaal van het Novotel in Maastricht op 8 november haast te klein voor alle deelnemers aan de eerste bijeenkomst in deze reeks, met als thema: de eerste 1000 dagen. “Als we een trendbreuk willen bewerkstelligen in de hardnekkige gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg, is het belangrijk om heel vroeg te beginnen”, vertelde programmaleider Maria Jansen van de academische werkplaats. Met deze serie refereerbijeenkomsten wil de academische werkplaats/GGD Zuid Limburg laten zien wat er al gebeurt om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien en daarnaast deze ontwikkelingen stimuleren. De uitwisseling van kennis tussen praktijk, beleid en onderzoek draagt daar aan bij.

 • 8 november 2018
 • Programma
 • Presentatie Annemie Akkermans, Gemeente Heerlen (PDF, 1.06KB)
 • Presentatie Luc Smits, Maastricht University (PDF, 260KB)
 • Presentatie Majone Steketee, Verwey-Jonker Instituut (PDF, 1MB)
 • Presentatie Yvon Timmermans, Maastricht UMC+ (PDF, 2.46MB)
 • AWPG: Voorkomen van ongewenste (tiener)zwangerschappen

  Voorkomen van ongewenste (tiener)zwangerschappen” luidde het thema van de bijeenkomst in het Novotel in Maastricht. Een regionale conferentie over het belang en versterking van preventie.

 • 21 juni 2018
 • Programma
 • Presentatie Ineke van der Vlugt, Rutgers (PDF, 1MB)
 • Presentatie Mieke Steenbakkers, GGD Zuid Limburg (PDF, 998KB)
 • Presentatie Daniëlle van Sambeek en Hans Schleiffert, GGD GHOR Nederland (PDF, 656KB)
 • Presentatie Chantalle Wagemans, Verloskundige praktijk Meerssen e.o. (PDF, 192KB)
 • AWPG: Ambulancezorg Zuid Limburg in de Spotlight

  ‘Ambulancezorg Zuid Limburg in de “Spotlight”‘ luidde het thema van de bijeenkomst in het Novotel in Maastricht. De ambulancezorg heeft de afgelopen eeuwen een grote ontwikkeling doorgemaakt: van veldhospitaal voortgetrokken door paarden tot de hightech ambulance van nu, bemand door hooggekwalificeerd personeel dat volgens strakke protocollen werkt. Maar als de refereerbijeenkomst van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg op 19 april één ding duidelijk maakte, dan is het wel dat de ambulancezorg nog veel ingrijpender gaat veranderen: ook in deze vorm van zorg zullen Big Data en Artificial Intelligence (AI) een prominente rol gaan spelen, zo klonk het aan het slot van de bijeenkomst.

 • 19 april 2018
 • Programma
 • Presentatie Ramona Cox, GGD Zuid Limburg (PDF, 1.21MB)
 • Presentatie Theo Schrijnemaekers, Hart voor Limburg (PDF, 2.98MB)
 • Presentatie Ton Gorgels, MUMC+(PDF, 2.74MB)
 • Presentatie Thijs Delnoij en Martje Suverein, MUMC+(PDF, 2.72MB)
 • Presentatie Jochen Jansen, GGD Zuid Limburg/MUMC+(PDF, 2.59MB)
 • AWPG: Kansen voor gezondheid in de leefomgeving

  ‘Kansen voor gezondheid in de leefomgeving ‘ luidde het thema van de bijeenkomst in het Novotel in Maastricht. Een thema dat veel professionals in de (publieke) gezondheidszorg, zorginstellingen, beleidsmakers, architecten, woningcorporaties en wetenschappers belangrijk vinden. De relatie tussen openbare ruimte, ruimtelijke ordening, groenvoorziening, woonomgeving en de betekenis hiervan voor onze gezondheid kwamen aan bod.

 • 16 november 2017
 • Programma
 • Presentatie Frank den Hertog, RIVM
 • Presentatie Hanneke Kruize, RIVM
 • Presentatie Jos Geurts, Projectbureau A2 Maastricht
 • Presentatie Nicole Maurer, Maurer United Architects
 • AWPG: Laaggeletterdheid en Gezondheidsvaardigheden

  ‘Laaggeletterdheid en Gezondheidsvaardigheden ‘ luidde het thema van de bijeenkomst in het Novotel in Maastricht. Een thema dat veel professionals in de (publieke) gezondheidszorg, zorginstellingen, beleidsmakers en wetenschappers belangrijk vinden, zo bleek uit de opkomst. Een blik op laaggeletterdheid per gemeente, de link tussen laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden en enkele praktijkvoorbeelden uit de regio kwamen aan bod.

 • 29 juni 2017
 • Programma
 • Presentatie Rolf van der Velden, Maastricht University, ROA
 • Presentatie Karen Hosper, Pharos
 • Filmpje: Patiënten aan het woord
 • Presentatie Monique Heijmans, NIVEL
 • Presentatie Jeanny Engels, Vilans
 • Presentatie Sylvia Linders, ISDBOL
 • AWPG: Veerkracht van asielzoekers en statushouders

  ‘Veerkracht van asielzoekers en statushouders ‘ luidde het thema van de bijeenkomst in het Novotel in Maastricht. Een thema dat veel professionals, beleidsmakers en wetenschappers belangrijk vinden, zo bleek uit de opkomst. Goede gezondheid is een voorwaarde voor integratie. Wat hebben vluchtelingen echt nodig om te kunnen integreren? Zeker, werk en onderwijs, een woning en het leren spreken van de nieuwe taal. Maar minstens zo belangrijk is een goede gezondheid, dan wel veerkracht.

  AWPG: Ouderbetrokkenheid in het onderwijs

  ‘Ouderbetrokkenheid in het onderwijs’ luidde het thema van de bijeenkomst in het Novotel in Maastricht. Een thema dat veel professionals, beleidsmakers en wetenschappers belangrijk vinden, zo bleek uit de opkomst. Samenwerking tussen ouders en school, ook wel aangeduid als educatief partnerschap, bestaat in verschillende vormen. Niet alle vormen zijn even effectief, zo blijkt uit onderzoek. Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kind is van invloed op leerprestaties en is noodzakelijk om een omgeving te creëren waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

  AWPG: Veilig Thuis voor de ouderen

  ‘Een veilig thuis voor de ouderen’ luidde het thema van de bijeenkomst in het Novotel in Maastricht. Een thema dat veel professionals, beleidsmakers en wetenschappers belangrijk vinden, zo bleek uit de hoge opkomst. Voor dit thema werd gekozen, omdat veel ouderen in de thuissituatie het slachtoffer zijn van mishandeling. Het is een belangrijk thema, waar maar weinig onderzoek naar is gedaan. En het feit dat veel ouderen afhankelijk zijn van anderen verdient meer wetenschappelijke aandacht.

  AWPG: Veilig Thuis voor het jonge kind

  ‘Een veilig Thuis voor het jonge kind’ luidde het thema van de bijeenkomst in het Novotel in Maastricht. Een thema dat veel professionals, beleidsmakers en wetenschappers belangrijk vinden, zo bleek uit de hoge opkomst. “Door de decentralisatie van taken voeren de gemeenten hier nu de regie over en werken daarin samen met andere partijen”, vertelde Maria Jansen. Dat is hard nodig, want de problematiek is hardnekkig.

  AWPG: Wajong in transitie

  Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Hiermee treden grote veranderingen op voor Wajongers. Jonggehandicapten met arbeidsvermogen vallen nu onder de doelgroep van de Participatiewet en komen terecht bij gemeenten. De instroom van deze groep mensen is voor de gemeenten nieuw. Hoe het UWV en de gemeenten uitwerking gaan geven aan de Participatiewet kan van gemeente tot gemeente verschillen, mede afhankelijk van de bevolkingsopbouw en de wijze waarop gemeenten hun beleidsvrijheid invullen.

  AWPG: Dialoog met burger

  Het politieke landschap in Nederland verandert radicaal. Door decentralisaties krijgen gemeenten voor het eerst in de geschiedenis van de moderne verzorgingsstaat écht iets te zeggen over welzijn en zorg. Tegelijkertijd groeit de beweging van burgers die met tal van lokale initiatieven het heft in eigen handen nemen. Burgers en lokale overheid komen zo in een nieuwe verhouding tot elkaar te staan. Burgers moeten meer zelf doen – zelfredzaam noemen we dat – maar willen ze ook meer zelf doen?

  AWPG: Hoe staat het met de jeugd?

  Onderwijs, zorgpartners, gemeenten en provincie registreren gegevens over de jeugd. Hiermee maken we inzichtelijk hoe het met de jeugd gaat wat betreft hun leerprestaties, welbevinden, risicogedrag, specialistische zorg en carrière kansen. Bieden deze registraties voldoende houvast om de gedecentraliseerde zorg voor de jeugd vanaf 2015 goed te volgen? Kunnen we de doelstelling: één gezin, één plan, voldoende bewaken en bevorderen? Kunnen gemeenten er voldoende uit afleiden hoe het lokale beleid voor de jeugd het beste kan worden vorm gegeven en hoe doelmatig dit beleid is?

  AWPG: Gehoorschade bij jongeren

  Ieder jaar lopen tienduizenden jongeren gehoorschade op door vrijetijdslawaai, ongeveer de helft tijdens het uitgaan. Vaak is de gehoorschade onomkeerbaar, met als gevolg blijvende handicaps als oorsuizingen, geluidsvervorming en gehoorverlies, die kunnen leiden tot levenslange arbeidsongeschiktheid en sociale beperkingen. Hoe kunnen wij deze trend keren en wat is de rol van GGD’en, scholen, gemeenten, ouders en muziekbranche?

  Back to Top