“Project de Gezonde Basisschool van de toekomst loopt heel goed”

uitgave-oktober-nieuwsartikel-5Het project de Gezonde Basisschool van de toekomst in Parkstad “loopt heel goed”.

“Ouders, leerkrachten en leerlingen zijn allemaal ontzettend enthousiast. De scholen die meedoen zien het aantal aanmeldingen bovendien flink toenemen,”
vertelt hoofdonderzoeker Maartje Willeboordse.

Onderwijsstichting Movare in Parkstad startte in het schooljaar 2015- 2016 met de Gezonde Basisschool: een onderwijsconcept gericht op de optimale ontwikkeling van het kind met veel aandacht voor bewegen en gezond eten.
Movare werkt hierin samen met de Universiteit Maastricht, de GGD Zuid Limburg/academische werkplaats en tal van partijen in Parkstad, zoals de kinderopvang, sportverenigingen en gemeenten. De UM onderzoekt het verloop van het project, evenals het effect. Zo werden in het najaar van 2015 metingen (onder andere gewicht, lengte en fitheid van leerlingen) verricht die nu herhaald worden. Ook in 2017 en 2018 zal dat gebeuren.
Er zijn vier pilotscholen waar een nieuw dagprogramma draait en vier controlescholen.

“Een van de pilotscholen, de Carrousel, is het afgelopen jaar gefuseerd met de Prins Willem Alexanderschool. Die leerlingen doen nu dus ook mee. Aanvankelijk waren ouders en leerkrachten best kritisch bij de overgang, maar nu zijn ze juist erg enthousiast. Ik hoor zelfs verhalen van leerlingen die thuis al spontaan om bruin brood vragen”,
vertelt Maartje Willeboordse.

Overigens doen niet alle leerlingen mee aan het onderzoek: in totaal 1439 leerlingen hebben daar toestemming voor gegeven.

“Daarom gaan we het komend jaar ook onderzoeken hoe representatief de groep leerlingen is die wel meedoet. Daarbij maken we gebruik van gegevens van onder andere de GGD Zuid Limburg en het CBS.”

Van de resultaten van de metingen in het najaar van 2015 is een filmpje gemaakt.