‘Positieve gezondheid’ centraal in wijkpilot in Maastricht Noord-Oost

blauwe-zorg resizeHoe kun je met de beschikbare financiële middelen de levenskwaliteit van buurtbewoners verbeteren? Dat is de centrale vraag in de wijkpilot ‘Blauwe Zorg in Maastricht Noord-Oost’. Met deze pilot willen betrokken partijen een beweging van denken in ‘positieve gezondheid’ in gang zetten.

Het gaat om een initiatief van Zorggroep ZIO, Huis voor de Zorg, de gemeente Maastricht, de GGD Zuid Limburg en zorgverzekeraar VGZ. Zij zetten zich samen in voor het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening tegen dezelfde of lagere kosten. De wijkpilot valt onder de zogeheten proeftuin Blauwe Zorg, waarin de partijen samenwerken met het Maastricht UMC+ om dit doel te bereiken. In de wijkpilot kiezen zij daarbij heel bewust voor het denken vanuit een ‘positieve gezondheid’.

“Bij positieve gezondheid gaat het niet zozeer om ziekte, maar om wat je als burger ondanks die ziekte wel nog kunt en hoe je kunt blijven meedoen aan de maatschappij”, vertelt Maria Jansen.

Zij is als hoogleraar Populatiegericht gezondheidsbeleid aan de Universiteit Maastricht betrokken bij de pilot. Deze pilot richt zich op de buurten Nazareth, Limmel, Wyckerpoort en Wittevrouweveld. Bedoeling is om het budget van het sociale domein binnen de gemeente Maastricht en het zorgverzekeringsbudget voor dit stadsdeel te bundelen. Huisartsen en sociale teams gaan vervolgens hun consulten vanuit het denken in ‘positieve gezondheid’ inrichten.

“Neem een vrouw die zich met depressieve klachten bij de huisarts meldt. Misschien gaan achter die klachten zorgen om de financiële situatie schuil. Deze vrouw is dan meer geholpen bij financiële begeleiding of met werk. Dat is door deze aanpak waarschijnlijk gemakkelijker te regelen”, zegt Anita Vermeer, projectbegeleider vanuit de GGD Zuid Limburg.

Zij wil samen met Mark Lenssen van ZIO graag onderzoeken of de werkwijze met gecombineerde budgetten haalbaar en zinvol is, wat het effect op de kwaliteit van leven is en of er een verschuiving van de verschillende budgetten plaatsvindt. Overigens richt de wijkpilot zich nu in eerste instantie op zorg, welzijn en participatie, maar betrokken partijen willen deze beweging gaandeweg verbreden naar scholing, wonen en veiligheid.