Onderzoek naar knooppunten Kansrijke Start voor zwangere en jonge gezinnen in een kwetsbare situatie

De gemeenten Kerkrade, Landgraaf en Vaals hebben lokale coalities Kansrijke Start gevormd die knooppunten Kansrijke Start gaan opzetten. In deze knooppunten gaan het medisch, sociaal en publieke domein samenwerken om zwangere vrouwen en jonge gezinnen in kwetsbare situaties te ondersteunen. Nicole Smeets-Curvers van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg is een promotieonderzoek gestart naar de implementatie van deze knooppunten.

 

“Uiteindelijk is het de bedoeling om tot een soort handreiking te komen voor gemeenten die ook een dergelijk knooppunt willen starten”, vertelt Nicole Smeets-Curvers.

 

Het initiatief voor de knooppunten vloeit voort uit de samenwerking in Zuid-Limburg van het medische en sociaal domein.

“De noodzaak om voor zwangere vrouwen in kwetsbare gezinnen knooppunten te beginnen, wordt duidelijk gevoeld. Bovendien sluiten deze knooppunten straks aan bij vergelijkbare knooppunten in de voorschoolse opvang en het primaire onderwijs.”

 

Zelf was Nicole Smeets-Curvers tot begin van dit jaar projectleider Centering Pregnancy.

In dit programma worden medische controles en informatie rondom zwangerschap, bevalling en eerste babytijd gecombineerd. Vrouwen krijgen verloskundige zorg in groepen en kunnen ook elkaar ondersteunen. Inmiddels zijn de eerste trainingen geweest en vanaf september start deze vorm van zwangerschapsbegeleiding in Zuid-Limburg.

 

In de knooppunten Kansrijke start gaan huisartsen, verloskundigen en kraamzorg onder andere samenwerken met het maatschappelijk werk, de jeugdhulpverlening, de jeugdgezondheidszorg en gemeenten. De kernvraag in de samenwerking luidt steeds: wat heeft een zwangere / jong gezin in een kwetsbare positie nodig?

“Daarbij zal het gezin zelf steeds betrokken worden”, benadrukt Nicole Smeets-Curvers.

 

In haar onderzoek richt zij zich de komende jaren op het proces van implementatie, de doorontwikkeling van de knooppunten, de verschillen daartussen en hoe gezinnen de geboden ondersteuning ervaren. Zij is het door ZonMw gesubsidieerde onderzoek in april gestart met het in beeld brengen van de bestaande situatie. Het onderzoek loopt vier jaar.

Voor het websiteportret van Nicole Smeets-Curvers klik hier