Nieuwste editie TSG gewijd aan thema Gezonde School

De Gezonde School, dat is het thema van een speciale editie van het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG). Het is een gevarieerd nummer waarin allerlei aspecten van de Gezonde School belicht worden: van de eerste programma’s op dit gebied tot het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het huidige Gezonde School Programma.
Het landelijke programma Gezonde School helpt scholen hun leerlingen te stimuleren om voor een gezonde leefstijl te kiezen. Om dat te bewerkstelligen, gaat het programma uit van een planmatige en integrale werkwijze. Het wordt gefinancierd door de ministeries van VWS, OCW, Economische Zaken (EZ) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In de dagelijkse praktijk zijn het de GGD’en die de scholen ondersteunen in de werkwijze. De GGD’en worden hierin weer ondersteund door GGD GHOR Nederland en het RIVM. Of het landelijke programma de gewenste effecten heeft op leerlingen, is nog onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. Daarom doet de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg onderzoek naar de effectiviteit, in samenwerking met de academische werkplaatsen Agora en AMPHI. In het themanummer is een artikel gewijd aan de opzet van dit door ZonMw gefinancierde evaluatieonderzoek. Daarnaast gaat de TSG special uitgebreid in op de effecten van het programma Gezonde School en Genotmiddelen zoals dat dertig jaar geleden van start ging. Duidelijk is dat het rook- en drinkgedrag van pubers in deze periode stevig gedaald is, al is de laatste jaren wel sprake van een stagnatie.

In het themanummer staat verder een artikel over de aanpak in het mbo: hierin kregen studenten een belangrijke trekkersrol. Ook worden de resultaten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst in een artikel beschreven. Het tijdschrift eindigt met een aantal interessante Forumbijdragen. Kortom: een aanrader dit themanummer!
 
Correctie van bericht Nieuwsbrief november:
Lydia Nieuwendijk is werkzaam bij Springer Media (Bohn Stafleu van Loghum) en niet bij SpringerLink.

De website was onjuist vermeld (was BSL moet SpringerLink zijn). Springerlink is het platform waarop TSG open access wordt gepubliceerd.

Hier vindt u de link met special.