Academische werkplaats sterk vertegenwoordigd op NCVGZ

De rol van die professional in de publieke gezondheid, de zorg en het sociaal domein verandert sterk. Mensen hebben vaak meerdere ziektes, de zorgkosten zijn hoog en de gezondheidsachterstand van bepaalde gebieden, zoals in Zuid-Limburg, is hardnekkig. Dat vraagt om andere oplossingen en veel professionals proberen dan ook nieuwe wegen in te slaan, al dan niet gebruik makend van nieuwe technologieën. Dat gebeurt ook in deze regio, zo bleek uit de bijdragen van de  AWPG Limburg. Zo was er een minisymposium over De Gezonde School. Hierin verzorgde Nina Bartelink een presentatie over onderzoek naar voeding en beweging van kinderen van De Gezonde Basisschool van de Toekomst in Parkstad. Ook hoofdonderzoeker Maartje Willeboordse ging nader in op dit project en er waren bijdragen van de VU en het RIVM. Verder verzorgden Bert Hesdahl en Marjon Hulst van de GGD Zuid Limburg een minisymposium over de Sociale Agenda van de Provincie Limburg, de enige in Nederland die aandacht schenkt aan sociaal beleid. Anita Vermeer ging in op het begrip positieve gezondheid. Verder was er nog een minisymposium onder de titel ‘Experimenteren, reflecteren en leren in de domein-overstijgende netwerken in ‘Alles is Gezondheid…’ Aan het woord kwamen Marleen Bekker (Universiteit Maastricht en Radboud UMC en) en twee pledgehouders, te weten Chantal van Spaendonck (Care Innovation Centre West-Brabant) en Jan Wiegers (Deltion ROC).