“We kunnen leerlingen goed meekrijgen in de gezonde lunch”

Sinds november 2015 krijgen de leerlingen van basisscholen die meedoen aan het project de Gezonde Basisschool van de toekomst een gezonde lunch uitgeserveerd.

“Vrijwel alle leerlingen doen mee en ze zijn allemaal positief. Het blijkt dat je kinderen heel goed mee kunt krijgen in het idee van gezonder lunchen”,

zegt Yosta Breij.

Zij is als diëtiste medeverantwoordelijk voor de gezonde lunch die de kinderen op lesdagen krijgen. De lunch vormt een onderdeel van het project de Gezonde Basisschool van de toekomst: een onderwijsconcept waar onderwijsstichting Movare in Parkstad in het schooljaar 2015- 2016 mee gestart is en waarin bewegen en gezond eten veel aandacht krijgen. Movare werkt in het project samen met de Universiteit Maastricht, de GGD Zuid Limburg/academische werkplaats en tal van partijen in Parkstad, zoals de kinderopvang, sportverenigingen en gemeenten. De UM onderzoekt het verloop van het project, evenals het effect.

Yosta Breij is vanaf het begin betrokken bij de samenstelling van de lunch voor de leerlingen. Daarbij houdt zij zich aan de regels van het Voedingscentrum en let ze op zaken als vezels, vet en suiker.

“Bij de start was tachtig procent van de lunchproducten onderdeel van de Schijf van Vijf, aangevuld met de zogeheten dagproducten. Gaandeweg hebben we de lunch steeds iets gezonder gemaakt: inmiddels is 86 procent van de producten afkomstig van de Schijf van Vijf”,

vertelt Yosta Breij. Producten op de Schijf van Vijf zijn bijvoorbeeld groenten en fruit en volkorenbrood. Bij dagproducten gaat het om producten die er niet op staan, zoals witbrood en zoet broodbeleg. Het Voedingscentrum adviseert om dagelijks maximaal drie tot hooguit vijf keer iets kleins te eten wat niet op de Schijf van Vijf staat. In de lunch wordt uitgegaan van één tot maximaal drie dagproducten.

Yosta Breij vertelt dat in de 41 schoolweken die het jaar telt, het menu elke tien weken wordt aangepast.

“Ik stel dan een cyclus samen van ongeveer drie weken en die cyclus wordt dan nog eens twee keer herhaald. Sommige producten staan dagelijks op het programma, zoals groenten en fruit, steeds in een andere samenstelling. Maar visproducten worden dan bijvoorbeeld twee keer in die drie weken aangeboden.”

Inmiddels hebben de leerlingen met tal van producten kennis gemaakt.

“Ik weet zeker dat ze meer divers en gezonder zijn gaan eten en nu meer lusten. Zo worden nootjes nu heel gemakkelijk gegeten, terwijl daar in het begin nog vreemd tegen aan werd gekeken. Dat de lunch gaandeweg wat versoberd is door de keuzemogelijkheden te beperken, merken ze niet.”

Yosta Breij is regelmatig op de deelnemende scholen om te polsen hoe de lunch verloopt. Ook houdt ze spreekuur voor leerlingen, medewerkers, vrijwilligers en ouders.

“Het gaat in totaal om ouders van ongeveer 750 leerlingen, die allemaal hun eigen opvattingen hebben. Dat maakt het uitdagend en interessant. In de praktijk lukt het om een lunch aan te bieden waar iedereen tevreden over is. De reacties zijn heel positief. Dat vind ik wel bijzonder.”

Ga hier naar de website van De gezonde basisschool van de toekomst.