Nieuwe editie Epidemiology in Public Health Practice is uit

Een boek dat epidemiologen en onderzoekers in de praktijk van de publieke gezondheid breed ondersteunt, zowel nationaal als internationaal. Dat biedt de nieuwste editie van Epidemiology in Public Health Practice.

“In het boek vind je een groot aantal instrumenten voor onderzoek in de praktijk, inclusief de manier waarop je dat onderzoek het beste kunt aanvliegen en de resultaten helder kunt maken”,

zegt Annemien Haveman.
Zij is coördinator van de Academische werkplaats AGORA en leidde de productie van de tweede editie; behalve auteur was ze verantwoordelijk voor de eindredactie. De eerste editie verscheen in 2010. Directe aanleiding was destijds de wens om de kennis die wordt opgedaan binnen de negen Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in ons land toegankelijk te maken.

“We wilden die kennis niet verloren laten gaan en hebben toen besloten alles op een wetenschappelijk verantwoorde manier te documenteren. Zodanig, dat die kennis in de praktijk bruikbaar is”,

zegt Annemien Haveman. Waar de eerste editie zich nog voornamelijk op een Nederlands publiek richtte, is het boek nu ook interessant voor een breder publiek. Zo geven de auteurs over de hele linie veel internationale voorbeelden en is overal Engelstalige literatuur toegevoegd en bijgewerkt tot 2017. Een ander verschil is dat de tweede editie veel dieper ingaat op de vraag hoe je in de praktijk goed onderzoek doet waarmee je betrouwbare uitspraken kunt doen over de effectiviteit van programma’s en inzicht krijgt in de werkzaamheid ervan.

“Juist omdat je in de praktijk te maken krijgt met invloeden van buitenaf, zowel negatief als positief.”

De auteurs besteden daarom veel aandacht aan evaluatie- en implementatieonderzoek. Verder gaan zij voor het eerst in op het onderzoek naar kosteneffectiviteit, met die kanttekening dat die informatie een eerste aanzet is. Voor meer informatie worden lezers verwezen naar andere literatuur.

“Mogelijk dat we in een volgende editie meer over kosteneffectiviteit kunnen opnemen”,

besluit Annemien Haveman. Zij werkte aan de beide edities mee, evenals Hans van Oers en Pieter van ’t Veer. Sofieke Jansen was betrokken bij de eerste editie; Maria Jansen bij de tweede.

De tweede editie is verkrijgbaar als paperback en als e-book.