Project Ikigai genomineerd in prijsvraag Who Cares

Ikigai: Ruimte maken en gezondheid bouwen, luidt de titel van het ontwerp. Het richt zich op de bewoners van beide wijken en met name de meest kwetsbare groepen.

“Wij zijn ervan overtuigd dat woongebieden moeten bijdragen aan de gezondheid van mensen. Wij zijn ervan overtuigd dat architectuur van belang is voor de volksgezondheid in een op preventie gericht beleid”,

zo staat in een toelichting op het ontwerp. Bedoeling is om een nieuwe leefomgeving te creëren waarin zorg en wonen worden gecombineerd in ‘shared spaces’. Het gaat daarbij om publieke ruimten in en rondom de portiekflats. Door de ruimten anders in te richten wordt de sociale cohesie bevorderd en wordt het makkelijker om voor elkaar te zorgen.

“Voor ons is de betrokkenheid bij een dergelijk ontwerp vernieuwend. Als het daadwerkelijk wordt uitgevoerd, gaan wij monitoren hoe het voor elkaar zorgen vorm kan krijgen”,

zegt Maria Jansen, programmaleider van de academische werkplaats. Van de 174 inzendingen, gaan er nu twintig ontwerpen door naar de volgende ronde.

De prijsvraag werd uitgeschreven in samenwerking met de gemeenten Sittard-Geleen, Almere, Rotterdam, Groningen, de provincie Limburg en de partners van VWS, Binnenlandse zaken en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Kijk voor meer informatie over de prijsvraag en de genomineerde kandidaten, Whocares.