Contact: 0031 88 880 51 79 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Sanne Grootjans

Sanne Grootjans

Een onderzoek waarin voor haar alle puzzelstukjes in elkaar vallen, zo noemt Sanne Grootjans het project de Blauwe wijk. In dit project wordt in vier Maastrichtse wijken geprobeerd om meer samenhang aan te brengen in de zorg voor mensen in een kwetsbare positie. Uitgangspunt vormt het principe van positieve gezondheid: professionals worden getraind om breder naar de gezondheid van mensen te kijken en hebben oog voor hun individuele veerkracht en de sociale cohesie in de wijk.

“Breed naar gezondheid kijken, dat is wat ik zelf ook altijd doe”,

vertelt Sanne Grootjans. Zij studeerde fysiotherapie in Utrecht en volgde aansluitend de master Global Health in Maastricht. Voor haar scriptie reisde ze naar een Indianenreservaat in de Amerikaanse staat Arizona. Hier sprak ze met Indianen over de vraag hoe zij tegen hun eigen gezondheid aankijken en voerde ze gesprekken met patiënten en zorgverleners in een plaatselijk ziekenhuis. Na haar afstuderen in 2012 ging ze als fysiotherapeut aan het werk.

“Het is een holistische praktijk en daarin kijk je eveneens breder naar de patiënt. Dus niet alleen naar de klacht, maar ook naar diens mogelijkheden en het behoud van de eigen regie.”

Tijdens haar zwangerschapsverlof stuitte ze op de vacature voor het onderzoek naar de Blauwe Wijk.

“Ik wilde graag promoveren en dit onderzoek past precies bij mij. Het betekent dat ik stop als fysiotherapeut, maar in het onderzoek blijf ik wel betrokken bij de zorg. Het is een heel praktijkgericht onderzoek.”

Bedoeling is dat Sanne Grootjans gaat onderzoeken welke effecten de Blauwe Wijk heeft op de gezondheid van de wijkbewoners. De zes thema’s van positieve gezondheid vormen daarbij het uitgangspunt, te weten: mentale fitheid, lichamelijke functies, het vermogen om alledaagse activiteiten te verrichten, kwaliteit van leven, sociale participatie en het vermogen om betekenis aan het leven te kunnen geven. Op onderdelen bestaan er al instrumenten om die zaken te meten, op andere onderdelen zullen die ontwikkeld moeten worden.

“Hoe ik dat allemaal ga doen, staat nog niet vast. Wel weet ik dat ik de wijken in zal gaan en veel met mensen zal praten, zowel met bewoners als zorgverleners, maar ook met verzekeraars. De kennis die ik daarmee in Amerika heb opgedaan, komt dan goed van pas.”

Sanne Grootjans

Promovendus UM-GGD

Een onderzoek waarin voor haar alle puzzelstukjes in elkaar vallen

Stats

MSc / promovendus
Maastricht University
Faculty of Health and life Sciences
Duboisdomein 30
Kamer 0.044
E s.grootjans@maastrichtuniversity.nl
T (043) 3881734

Social

Back to Top