Contact: 0031 88 880 51 79 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Maria Jansen

Maria Jansen staat pal achter de doelstellingen van de Academische Werkplaats. Ook zij vindt dat onderzoek vaker in de praktijk moet worden toegepast en praktijkmensen effectiever moeten worden ingezet. Wat ze ook heel belangrijk vindt: beleidsmakers doordringen van het nut van onderzoek voor het lokale gezondheidsbeleid.

De baan als programmaleider van de Academische Werkplaats is Maria Jansen dan ook op het lijf geschreven. Het is bovendien een logische stap in haar carrière.

In 1989 ging ze aan het werk als gezondheidsvoorlichter (GVO) bij wat destijds nog de GGD Zuidelijk Zuid-Limburg heette. Ze begon meteen met een onderzoek naar verkeersveilige mobiliteit voor ouderen, samen met de Universiteit Maastricht. Het onderzoek had onder meer tot doel ouderen te stimuleren op veilige wijze aan het verkeer te blijven deelnemen, ook om vereenzaming te voorkomen.

“Het was mijn eerste werkervaring op het snijvlak van onderzoek, beleid en praktijk. En dat ben ik altijd blijven doen. Dat vind ik belangrijk. Ik vind het jammer als onderzoeksgegevens binnen de muren van de universiteit blijven hangen en er niet gezocht wordt naar een praktische toepassing.”

Bovendien moeten die praktische toepassingen worden verankerd in het lokale beleid, stelt Maria Jansen. Want dan pas zijn die toepassingen echt effectief.

“Beleidsmakers spelen hierin een grote rol.”

Prestaties

Ze onderschrijft de motieven van het ministerie van Volksgezondheid voor de oprichting van de academische werkplaatsen. Die zijn volgens het ministerie nodig om de prestaties van de gezondheidsdiensten in ons land te verbeteren en de kennis die in de universiteiten aanwezig is, beter te benutten.

“We moeten als professionals zoeken naar de meest effectieve aanpak en meer gaan samenwerken”, vindt ook Maria Jansen.

Plannen om de GGD, de UM en het academische ziekenhuis Maastricht intensiever te laten samenwerken, bestonden overigens al langer.

“Toen het ministerie van Volksgezondheid met het idee voor de academische werkplaatsen kwam, heb ik gezegd: nu moeten we onze kans grijpen.”

Dat is gelukt: de Zuidlimburgse Academische Werkplaats krijgt 2 miljoen euro subsidie van ZonMw. Verder investeren de GGD, de UM en het azM vooral in menskracht, zoals voor de begeleiding van de promovendi en het opleiden van professionals. In deze virtuele werkplaats gaan immers acht mensen promoveren op onderwerpen uit de praktijk van de openbare gezondheidszorg en de jeugdgezondheidszorg om zo bij te dragen aan effectiever beleid op deze terreinen.

Vliegwiel

In de Academische Werkplaats treedt de GGD op namens de achttien gemeenten in Zuid-Limburg.

“De Universiteit Maastricht is een belangrijke onderzoekspartner van de gemeenten en het is belangrijk dat de gemeenten dat gaan inzien. De UM heeft een meerwaarde voor hen.”

Gaande de rit kunnen de gemeenten nieuwe onderzoeksvragen neerleggen bij de Academische Werkplaats. Sterker: dat is het doel.

“Dit samenwerkingsverband moet functioneren als een vliegwiel. De opzet is wat mij betreft geslaagd als er vanuit gemeenten veel vragen worden gesteld voor onderzoek. Het lokale gezondheidsbeleid is ons uitgangspunt. Daarom is de dialoog met de gemeenten ook zo belangrijk.”

Maria Jansen

/ hoogleraar

Het lokale gezondheidsbeleid is uitgangspunt van de Academische Werkplaats

Stats

Gepromoveerd
Jansen MWJ et al. Conditions for sustainability of Academic Collaborative Centres for Public Health in the Netherlands: a mixed methods design. Health Research Policy and Systems (2015) 13:36.Download

Koperen van MTM et al. Design of CIAO, a research program to support the development of an integrated approach to prevent overweight and obesity in the Netherlands. BMC Obesity 2014;1(5):1-12 Download

Jansen MWJ and Burhenne K and Middelweerd M. Hoge hakken in de klei: GGD Zuid Limburg 2014Download

Bosma H, Jansen M, Groffen D, Mujakovic S, Feron F. Een nadere analyse van de gezondheidsachterstand in stadsregio Parkstad. TSG 2013;91(6):318-323Download

Jansen M et al. Waarom de drie decentralisaties in het sociale domein slecht uitpakken voor Limburg. Wij maken ons grote zorgen! September 2013 Download

Bekker M et al. From instrument towards a health in all policies programme for inter-sectoral decision support: health impact assessment in The Netherlands. In: Integrating Health Impact Assessment with the Policy Process. Oxford University Press, Editor Monica O’Mullane, 2013.Download

van der Waerden JE, Hoefnagels C, Hosman CM, Souren PM, Jansen MW. A randomized controlled trial of combined exercise and psycho-education for low-SES women: Short- and long-term outcomes in the reduction of stress and depressive symptoms. Soc Sci Med. 2013;91:84-93.Download

Hendriks AM, Jansen MW, Gubbels JS, De Vries NK, Paulussen T, Kremers SP. Proposing a conceptual framework for integrated local public health policy, applied to childhood obesity-the behavior change ball. Implement Sci. 2013;8:46.Download

Stijnen MM, Duimel-Peeters IG, Jansen MW, Vrijhoef HJ. Early detection of health problems in potentially frail community-dwelling older people by general practices-project [G]OLD: design of a longitudinal, quasi-experimental study. BMC Geriatr. 2013;13:7.Download

Jansen MW, Hoeijmakers M. A masterclass to teach public health professionals to conduct practice-based research to promote evidence-based practice: a case study from The Netherlands. J Public Health Manag Pract. 2013;19(1):83-92Download

Jansen M and Ruwaard D. Making an impact instead of ‘publish or perish’. European Journal of Public Health 2012, doi:10.1093/eurpub/cks023 Download

Jansen MWJ and Burhenne K. Hoge hakken lange tenen: GGD Zuid Limburg 2011Download

Proefschrift: Jansen MWJ. Mind the Gap: Collaboration between practice, policy and research in local public health. 28 juni 2007Download

Universiteit Maastricht, Health Services Research
Duboisdomein 30, kamer 0.011, Maastricht

GGD Zuid Limburg
Het Overloon 2, 6411 TE Heerlen
E maria.jansen@ggdzl.nl
T (043) 388 15 67 / (088) 880 51 70

Social

TEDx talk

Back to Top