Contact: 0031 88 880 51 79 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Ilona van de Kolk

Ilona van de Kolk

Hoe kun je bevorderen dat peuters gezonder gaan eten en meer bewegen en hun ouders daarin meenemen? Dat is de centrale vraag in het promotieonderzoek van Ilona van de Kolk, die als promovendus is ondergebracht bij de onderzoeksschool NUTRIM van de Universiteit Maastricht.

“Het is heel leuk om met deze leeftijdsgroep te werken. Verder vind ik het belangrijk dat dit een maatschappelijk relevant onderzoek is. Als je de gezondheid van deze jonge kinderen kunt bevorderen, hebben ze daar mogelijk hun hele leven voordeel van”, vertelt Ilona van de Kolk.

De promovendus studeerde aan de Academie Verloskunde, maar stapte over naar Gezondheids-wetenschappen.

“Want ik ontdekte gaandeweg dat ik de zorg graag wil verbeteren door onderzoek te doen. Daarom heb ik na mijn studie Gezondheidswetenschappen ook de Researchmaster in Health Sciences gedaan.”

Aansluitend kon ze meteen als onderzoeksassistent bij NUTRIM aan de slag. Daar diende zich in december 2015 de mogelijkheid van het promotieonderzoek aan. Het Fonds NutsOhra heeft 375.000 euro subsidie in dit onderzoek geïnvesteerd. Aan het onderzoek werken tien peuterspeelzalen in Sittard-Geleen mee in wijken met een lage sociaaleconomische status. Daar is bewust voor gekozen, omdat al op peuterspeelzalen sprake is van grote gezondheidsverschillen tussen twee- tot vierjarige kinderen uit gezinnen met een lage of hoge sociaaleconomische status.

“In de praktijk zijn gezinnen met een lage sociaaleconomische status doorgaans moeilijk te bereiken. Daarom draaien we dit project in wijken waar deze gezinnen wonen”, vertelt Ilona van de Kolk.

Het hoofddoel van het onderzoek is het ontwikkelen van een interventie die peuterspeelzalen helpt om de kinderen gezond te laten eten en meer te laten bewegen. Op die manier kunnen de gezondheidsverschillen al zo vroeg mogelijk worden tegengegaan, is het idee. De ouders worden nadrukkelijk in het onderzoek betrokken, zegt Ilona van de Kolk. Zij werkt hierin samen met combinatiefunctionarissen van Ecsplore. Deze zullen de leefstijlinterventies uitvoeren met de stichting Spelenderwijs in Sittard-Geleen, die verantwoordelijk is voor het peuterspeelzaalwerk in de stad.

Ilona van de Kolk

Promovendus

Stats

Social

Back to Top