Contact: 0031 88 880 51 79 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Gerjanne Vennegoor

Gerjanne Vennegoor

Bevordert de Gezonde School-aanpak daadwerkelijk de gezondheid van leerlingen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs? Dat is de kernvraag in de evaluatie van deze innovatieve aanpak. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van negen GGD-en, de Academische Werkplaatsen Limburg, Agora en Amphi, en TNO. Gerjanne Vennegoor is een van de twee promovendi in dit onderzoek.

“Ik vind het maatschappelijk gezien zeer relevant onderzoek, omdat het gaat om onderwijs en gezondheid. Met de Gezonde School-aanpak kun je leerlingen uit alle sociale klassen bereiken en hen gelijke kansen bieden. Op die manier kunnen we gezondheidsverschillen mogelijk verkleinen.”

Gerjanne Vennegoor volgde diverse studies aan de Universiteit Maastricht, van gezondheidswetenschappen en neuroscience tot en met bewegingswetenschappen. Via een baan als onderzoeksassistente bij de vakgroep gezondheidsbevordering kwam ze uiteindelijk op deze promotieplaats terecht.

Het consortium gaat onderzoeken of de Gezonde School-aanpak effectief is en wat nodig is om de aanpak effectief te laten zijn. Het gaat om een landelijk programma dat zich via het onderwijs richt op het stimuleren van een gezonde leefstijl bij de jeugd. De coördinatie is in handen van het RIVM Centrum Gezond Leven, GGD GHOR Nederland en de drie onderwijsraden (PO, VO, MBO). Scholen ontvangen extra geld, training en ondersteuning van professionals in gezondheidsbevordering. Per thema kunnen de scholen een kwaliteitskeurmerk (vignet) verwerven, bijvoorbeeld op het gebied van voeding, bewegen en sport, roken en alcohol, welbevinden en relaties en seksualiteit.

Het onderzoek is onderverdeeld in twee werkpakketten. Het eerste werkpakket is toegespitst op het effect van de aanpak op de gezondheid, leefstijl, het welbevinden en leerprestaties van de leerlingen. Gerjanne Vennegoor doet onderzoek in het tweede werkpakket: zij richt zich op factoren op school en regio niveau die de implementatie van de aanpak op school beïnvloeden.

“Op scholen gaat het om de vraag wat maakt dat zij wel of juist in mindere mate met de aanpak aan de slag gaan. Welke factoren beïnvloeden dat? Dan kun je denken aan steun van het management, of het draagvlak onder docenten. Wat de regio betreft, kijk ik naar partijen die een rol spelen bij de invoering van de aanpak, zoals GGD’en en gemeenten. Wat we graag willen weten, is welke factoren van belang zijn om de invoering van de aanpak te stimuleren en ondersteunen. Dat is ook het uiteindelijk doel van de evaluatie: dat we partijen hiervoor handvatten kunnen aanreiken.”

Behalve de twee promovendi, zijn ook andere onderzoekers en praktijkprofessionals bij de evaluatie betrokken.

Voor meer informatie, kijk op Gezondeschool.nl

Gerjanne Vennegoor, MSc

Promovendus – Evaluatie programma Gezonde School.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van negen GGD-en, de Academische Werkplaatsen Limburg, Agora en Amphi, en TNO.

Stats

Promovendus
Maastricht University,
School for Nutrition and Translational Research in Metabolism (NUTRIM), Vakgroep Gezondheidsbevordering
Debijeplein 1, kamer B1.108, 6229 HA Maastricht
E g.vennegoor@maastrichtuniversity.nl
T (043) 388 2401
Back to Top