Contact: 0031 88 880 51 70 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Frans Feron

De jeugdgezondheidszorg voor 0- tot 19-jarigen staat centraal in het onderzoekswerk van Frans Feron.

“Feitelijk gaat het over de periode van veertien maanden voor de geboorte tot het 23ste levensjaar.”

Gezondheid, groei en ontwikkeling, daar draait het om. Met de nadruk op sociale participatie in de maatschappij en school en de belemmerende factoren die zich in de ontwikkeling kunnen aandienen.

“Praktijk, onderwijs en onderzoek hangen heel nauw samen”, zegt Frans Feron.

Zo is het belangrijk dat onderzoekers weten welke problemen zich in de praktijk voordoen. Andersom worden de resultaten van het onderzoek weer naar het onderwijs en de praktijk overgeheveld, zodat die praktijk verbeterd kan worden.

Die kruisbestuiving vindt Feron heel belangrijk. Daarom gaf hij als jeugdarts lange tijd gastcolleges en was hij in die functie betrokken bij 15 promotietrajecten. Als hoogleraar begeleidt hij nu 10 promovendi, waarvan 3 uit het buitenland (Duitsland, Turkije, Malta).

“Dat is heel bijzonder, want de Jeugdgezondheidszorg zoals wij die kennen, is een typisch Nederlands fenomeen.”

Feron vindt het belangrijk om met zijn promovendi te brainstormen.

“We richten ons op problemen die zich vanuit de praktijk aandienen en waarvoor geen pasklare oplossingen bestaan. Dat is de uitdaging voor preventie.”

In de Jeugdgezondheidszorg ligt de nadruk tegenwoordig op psychosociale problemen, kindermishandeling, obesitas, middelengebruik en de impact van chronische ziekten. Omgevingsfactoren spelen daarin een belangrijke rol, evenals het biologisch-genetisch baseline risico, dat deels vastligt en deels veranderlijk is.

“We willen al in een vroeg stadium kunnen vaststellen welke problemen zich mogelijk aandienen, zodat we meer sturend kunnen optreden. In ons onderzoek ligt de focus op problemen die vaak voorkomen en die maatschappelijk relevant zijn, zoals de problematiek van drop-outs en de opkomst van de nieuwe media. Daar betrekken wij ook ethici bij, want de vraag is in hoeverre we sturend mogen optreden.”

Samenwerking is een voorwaarde voor goed onderzoek, stelt Feron.

“Het is niet één brein gegeven om het allemaal alleen te doen. Je moet samenwerken.”

Frans Feron

Hoogleraar Sociale Geneeskunde, in het bijzonder Jeugdgezondheidszorg

Praktijk, onderwijs en onderzoek hangen heel nauw samen in de JGZ

Stats

Gepromoveerd
Department of Social Medicine
Maastricht University
E f.feron@maastrichtuniversity.nl
T (043) 388  22 23

Social

Back to Top