Contact: 0031 88 880 51 79 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Floor Schreurs

Floor Schreurs

Ik ben Floor Schreurs en sinds 1 juli 2018 aangesteld als promovendus binnen Health Services Research. Ik vind het bijzonder interessant om mij de komende 4 vier jaar in te zetten voor de kwalitatieve procesevaluatie van Alles is Gezondheid. Floor studeerde European Studies aan de Universiteit van Maastricht en deed vervolgens een Master Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tijdens haar scriptie specialiseerde zij zich in de New Public Governance-theorie; kennis die ze nu kan toepassen tijdens haar promotieonderzoek. Werken aan een gezonder en vitaler Nederland, dat is het doel van het programma ‘Alles is Gezondheid…’. ‘Alles is Gezondheid…’ is een programma dat in 2014 is gestart als onderdeel van het Nationaal Programma Preventie. Het beoogt samen met diverse partners uit publieke, private en maatschappelijke organisaties een beweging op gang te zetten die mensen inspireert en ondersteunt om aan hun gezondheid te werken. Partners kunnen door middel van een pledge, gezamenlijk of alleen, beloven zich te verbinden aan ‘Alles is Gezondheid…’ en bijdragen door middel van het uitvoeren van gerichte en concrete activiteiten. Deze manier van werken is vernieuwend en kenmerkend voor wat binnen de bestuurskunde ook wel bekend staat als de beweging van government naar governance.

Na een evaluatie van de eerste fase (2014-2017) heeft de overheid besloten dit programma te verlengen. Deze vervolgfase geeft onderzoekers van de Universiteit Maastricht de gelegenheid ‘Alles is Gezondheid…’ opnieuw te evalueren, zowel op proces als op uitkomsten. Floor gaat aan de slag met deze procesevaluatie.

Centraal staat in de procesevaluatie de vraag of en hoe alle partners (inclusief de overheid) van ‘Alles is Gezondheid…’ enerzijds de activiteiten en opbrengsten van de pledges te kunnen borgen en verduurzamen, en anderzijds de voortgang van de maatschappelijke beweging en sociale innovaties ten behoeve van de gezondheid bevorderen. Door middel van participatief en responsief onderzoek wordt het programma en partners gevolgd, waarbij kwalitatieve onderzoeksmethoden worden ingezet. Op deze manier worden kennis en inzichten gegenereerd die nodig zijn om enerzijds de onderzoeksvraag te beantwoorden. Tevens maakt het ‘lerend evalueren’ mogelijk: het ondersteunen van partners en programmaorganisatie in hun leerproces door het ophalen van vragen, voorlopige bevindingen te delen en door periodieke dialoog te faciliteren.

Floor Schreurs

Promovendus Maastricht University

Kwalitatieve procesevaluatie van Alles is Gezondheid.

Stats

Promovendus
Maastricht University, department of Health Services Research
Postbus 616 6200 MD Maastricht
E f.schreurs@maastrichtuniversity.nl
T 043-3881834

 

Back to Top