Contact: 0031 88 880 52 80 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Fleur Koene

Over de verspreiding van het Humaan Papillomavirus onder mannen is weinig bekend. De aandacht is doorgaans gevestigd op HPV bij vrouwen en het ontstaan van baarmoederhalskanker. Fleur Koene startte in 2011 met een promotieonderzoek dat juist wel op HPV bij mannen is gericht. Tevens werkt zij in het Maastricht UMC+ als arts-microbioloog in opleiding.

“Juist die combinatie van infectieziekten en het werk in het laboratorium vind ik interessant. Toen ik hier stage liep, wist ik ook meteen dat ik hierin verder wil gaan.”

Als promovendus is ze lid van de onderzoeksgroep van de afdeling Medische Microbiologie van het Maastricht UMC+. De onderzoeksgroep richt zich op drie hoofdlijnen: SOA, antibiotica-resistentie en chronische ziekten (COPD en darmziekten). Binnen de werkgroep SOA richt Fleur Koene zich op HPV onder mannen. Hoewel nog niet veel bekend is over de verspreiding van HPV onder mannen, is wel duidelijk dat er een relatie bestaat tussen het virus en een bepaald type keelkanker. Daarnaast spelen mannen natuurlijk een rol in het overbrengen van HPV naar vrouwen.

“Het promotieonderzoek hebben we bewust heel breed gehouden, zodat we meerdere aspecten kunnen onderzoeken”, vertelt ze.

Zo wordt HPV onder mannen epidemiologisch onderzocht, maar richt het onderzoek zich daarnaast op moleculaire technieken om HPV op te sporen. Zo onderzoekt Fleur Koene of urine bruikbaar is voor het opsporen van HPV. Wat Fleur Koene verder met haar onderzoek wil aantonen, is hoe de verspreiding van HPV per regio kan verschillen en hoe het virus zich verspreidt.

“Ik hoop uiteindelijk dat ik met mijn onderzoek de kennis over HPV kan vergroten.”

Fleur Koene

Arts-microbioloog in opleiding en promovendus UM-GGD

De dynamiek van het Humaan Papillomavirus (HPV) in Nederland

Stats

Promovendus
Department of Medical Microbiology
MUMC
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
E fleur.koene@mumc.nl
T (043) 387 65 43

Social

Back to Top