Contact: 0031 88 880 51 70 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Eveliene Dera

Kan de JGZ al vanaf de geboorte van het kind de ouders adviseren over het voorkomen van overgewicht? Dat is de vraag waar Eveliene Dera antwoord op hoopt te kunnen geven. Overgewicht en obesitas bij kinderen is een erkend probleem met levenslange gevolgen voor gezondheid en maatschappelijke participatie (o.a. cardiovasculair, schoolverzuim). Preventie van overgewicht moet al in het eerste levensjaar van het kind aandacht krijgen.

Dikke kinderen worden vaker dikke volwassenen. De JGZ (jeugdgezondheidszorg) houdt de groei en ontwikkeling van de jeugd in de gaten en kan een belangrijke bijdrage leveren in het vroegtijdig aanpakken van overgewicht bij kinderen. Daarom is een analyse uitgevoerd over “wat“ er kan verbeteren in de praktijk en is onderzocht “hoe” die dagelijkse praktijk verbeterd kan worden. JGZ-verpleegkundigen zijn vervolgens getraind in die verbeterde werkwijze (o.a. cursus motiverende gespreksvoering en scholingen mbt kennis en vaardigheden).

Eveliene vergelijkt een regio waar verpleegkundigen getraind zijn met een regio waar geen training heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt gekeken naar de signalerende en motiverende rol van de JGZ-verpleegkundige bij het ondersteunen van de ouder in het aanleren van gezond gedrag van het kind. Ook wordt onderzocht of vroege signalering en motivering invloed heeft op de groeicurve van het kind.

Eveliene Dera

Docent HBO-Verpleegkunde/Lid lectoraat wijkgerichte zorg

Vroegtijdige advisering vanaf geboorte door de JGZ ter preventie van overgewicht.
Gepromoveerd.

Stats

Gepromoveerd
E.G.E. Dera-de Bie, W. Brink-Melis, M. Jansen, W.J. Gerver. Characteristics of child health care practitioners in overweight prevention of children. Applied Nursing Research 29 (2016) 157–162.Download

Dera-de Bie E, Jansen M, Gerver WJ. Training program for overweight prevention in the child’s first year: Compilation and results. Nursing and Health Sciences 2013 doi: 10.1111/nhs.12051.Download

Dera E, Jansen M, Gerver WJ. Inhibiting Factors in the Prevention of Overweight in Infants: An Explorative Qualitative Study among Child Healthcare Practitioners in the Netherlands. Child Care in Practice 2012;(18)3:193-206.Download

Dera E, Jansen M, Gerver WJ. Belemmerende factoren in de preventie van overgewicht bij jonge kinderen: een exploratief kwalitatief onderzoek bij jeugdgezondheidszorgprofessionals. JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg 2012;44(6):105-112.Download

Faculteit Gezondheidszorg, Zuyd Hogeschool
Nieuw Eijckholt 300, 6419 DJ Heerlen
E Eveliene.debie@zuyd.nl
T

Social

Back to Top