Contact: 0031 88 880 51 70 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Bernice Doove

Bernice Doove is arts Maatschappij en Gezondheid, jeugdarts en actief op het gebied van praktijk, onderwijs en onderzoek. Ze omschrijft zichzelf als een echt praktijkmens.

‘’Als jeugdarts ben je ‘de advocaat van het kind’ waarbij het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind de wettelijke basis is om als maatschappij voorwaarden te scheppen voor optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen .’’

Beleidsadvisering hoort volgens haar ook bij de taakstelling van een jeugdarts met daarbij de steeds terugkerende vraag:

‘’ Doen we de goede dingen en doen we die goed genoeg? ’’

Wetenschappelijk onderzoek kan die taakstelling ondersteunen. Vanuit haar positie als arts Maatschappij en Gezondheid levert ze een bijdrage aan de doorontwikkeling van een geacademiseerde jeugdgezondheidszorg (JGZ) in deze regio.

‘’ In onze continue veranderende samenleving blijft het een uitdaging voor de JGZ om – samen met ouders en andere partners in de zorg – groei , gezondheid en ontwikkeling van kinderen te optimaliseren en waar nodig complexe problemen te reduceren. Cruciaal daarbij blijft de vraag : En wat heeft het kind er nou aan?’’

De focus van haar promotieonderzoek ligt op de ontwikkeling van een JGZ ‘toolkit’ voor vroegsignalering van symptomen en lijdensdruk die wijzen op ontwikkelingsproblemen in de voorschoolse periode in relatie tot sociale participatie. Daarbij wordt uitgegaan van een continue interactie tussen kind en omgeving en gepersonaliseerde JGZ . De deskundigheid van de ouders en leerkracht hebben een belangrijke plaats in de MOM studie.”

Bernice Doove

Jeugdarts Envida en promovendus Envida-UM

De mentale en fysieke fitheid van 3-jarige kinderen

Stats

Promovendus
JGZ op de drempel naar gepersonaliseerde zorg Download
Envida
Mockstraat 1, 6226 CA Maastricht
E bernice.doove@envida.nl
T (043) 369 06 80 
Back to Top