Contact: 0031 88 880 51 79 - academischewerkplaats@ggdzl.nl

Nicole Smeets-Curvers

Nicole Smeets-Curvers

Kansrijke Start en innovaties, dat is de rode draad in het promotieonderzoek van Nicole Smeets-Curvers waar ze in het voorjaar 2021 mee startte. Een onderzoek dat heel goed aansluit bij wat ze tot nu toe gedaan heeft en wat ze interessant vindt: vanuit onderzoek het beleid beïnvloeden om zo de gezondheid van de bevolking te bevorderen. Beleid en management was ook de richting die ze tijdens de studie Gezondheidswetenschappen in Maastricht koos om vervolgens de master Healthcare Policy, Innovation and Management af te ronden. Na korte tijd bij de gemeenten Voerendaal en Brunssum te hebben gewerkt, stapte ze vier jaar geleden over naar de afdeling Kennis en Innovatie van de GGD Zuid Limburg.

“Want ik miste het onderzoek.”

 

Het programma Kansrijke Start richt zich op de best mogelijke start voor ieder kind en optimale kans op een goede toekomst. Aandacht voor de gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte zijn daarvoor cruciaal. Omdat gezondheid veel meer vraagt dan een louter medische kijk op gezondheid, werd binnen het programma een brug geslagen tussen het medische en sociale domein. Inmiddels heeft dat geresulteerd in drie nog te starten knooppunten Kansrijke Start in Kerkrade, Landgraaf en Vaals.

“Dergelijke knooppunten bestaan al in de voorschoolse opvang en het primaire onderwijs. Het gaat dan om de multidisciplinaire samenwerking van het medisch, sociaal en publieke domein.”

 

In de knooppunten Kansrijke start gaan onder andere huisartsen, verloskundigen en kraamzorg samenwerken met de gemeenten, de jeugdgezondheidszorg, het maatschappelijk werk en de jeugdhulpverlening. De kernvraag in de samenwerking luidt: wat heeft een zwangere / een jong gezin in een kwetsbare positie nodig?

“Daarbij zal het gezin zelf steeds betrokken worden. Als vervolgens na een verkennende fase wordt vastgesteld welke ondersteuning nodig is, wordt die ingezet.”

 

De drie gemeenten hebben inmiddels lokale coalities Kansrijke Start gevormd waarin de betrokken partijen vertegenwoordigd zijn. Zij gaan de knooppunten vormgeven. Het onderzoek van Nicole richt zich op de implementatie hiervan; hoe verloopt dit proces, hoe ervaart de doelgroep de geboden ondersteuning en wat zijn de verschillen tussen de drie gemeenten. Voor het onderzoek zal zij onder andere jaarlijks vragenlijsten uitzetten en met alle betrokken partijen gesprekken voeren. Ook zal ze bij de overleggen van de knooppunten aansluiten en zorgtrajecten volgen.

“Uiteindelijk is het de bedoeling om te komen tot een soort handreiking aan gemeenten die ook met een knooppunt Kansrijke Start willen beginnen. Daarnaast zal het onderzoek uitgebreid worden naar andere onderdelen, zoals de inzet van flexibele kraamzorg voor kwetsbare gezinnen”, besluit Nicole, die haar onderzoek in mei 2025 zal afronden.

Nicole Smeets-Curvers

Medewerker beleid en onderzoek /Onderzoeker

Stats

GGD Zuid Limburg
Afdeling Kennis & Innovatie
Het Overloon 2
6411 TE Heerlen
E nicole.smeets@ggdzl.nl

T +31 (0)88 880 52 08
M +31 (0)6 28 58 19 30

Social

Back to Top