LucKi-studie biedt nu schat aan data voor nieuw onderzoek

De LucKi-studie waarin kinderen vanaf de geboorte tot hun 14e  jaar gevolgd worden, biedt inmiddels een schat aan data voor onderzoek.

“In 2006 zijn we met het cohort gestart en een aantal kinderen is nu 12 jaar. Onderzoekers kunnen echt iets met de data gaan doen, want die bieden informatie over hele gevarieerde onderwerpen”,

vertelt epidemioloog Suhreta Mujakovic van de academische werkplaats.
In de LucKi-studie werken de GGD Zuid Limburg en Universiteit Maastricht samen met de Jeugdgezondheidszorg van Zuyderland in de Westelijke Mijnstreek. Als kinderen na hun geboorte bij de JGZ komen, wordt ouders gevraagd of zij mee willen doen aan het onderzoek. Dit richt zich op het verzamelen van gegevens die te maken hebben met luchtwegklachten en atopische aandoeningen (hooikoorts, eczeem, astma) bij kinderen. Zo worden er vragen gesteld over ziektes en infecties die kinderen hebben doorgemaakt en hun medicijngebruik. De uitgebreide vragenset gaat verder in op voeding en het supplementengebruik door moeder en kind. Ook worden er vragen gesteld over de omgeving van het kind. Het gaat dan onder andere om het binnen- en buitenmilieu en het beweeggedrag. Tot slot wordt geïnformeerd naar de gegevens van de ouders (lengte, gewicht, type werk, beweeggedrag, etc.).

“LucKi is een dynamisch cohort. Elk jaar komen er nieuwe kinderen bij, maar er haken ook wel eens ouders af. Gelukkig komt dat laatste niet vaak voor. Al met al levert LucKi veel bruikbare data op voor gedegen onderzoek. Op dit moment is het zaak om die data goed in te voeren en daarbij krijgen we als GGD hulp van studenten van Zuyd Hogeschool. Die doen zelf onderzoek met de data, maar ook universitaire onderzoekers kunnen er mee aan de slag”,

zegt Suhreta Mujakovic.

“Zo kun je bijvoorbeeld onderzoeken wat het effect is van bepaalde beleidsbeslissingen, of wat de relatie is van de voeding van de moeder op de voeding van het kind.”

In december 2015 promoveerde Dianne de Korte al op een onderzoek waarvoor ze onder andere gebruik maakte van data uit de LucKi-studie. Haar conclusie destijds was dat het aantal kinderen met luchtwegklachten, eczeem en hooikoorts sinds 2001 niet is toegenomen en het aantal kinderen met luchtwegklachten tussen 1989 en 2001 zelfs afnam. Zij noemde het aannemelijk dat deze trend het gevolg is van het feit dat kinderen dankzij nieuwe wetgeving in hun omgeving minder aan tabaksrook worden blootgesteld.

Onderzoekers die meer willen weten over de data en onderzoeksmogelijkheden kunnen contact opnemen met Suhreta Mujakovic.