Landelijke belangstelling voor onderzoek naar nieuw interviewprotocol Veilig Thuis

De landelijke belangstelling voor het onderzoek naar de implementatie van een nieuw interviewprotocol bij Veilig Thuis, neemt toe.

“Dat is niet zo vreemd, want het is een hot topic”,

vertelt Brenda Erens, gedragswetenschapper bij Veilig Thuis Zuid-Limburg, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
Brenda Erens combineert die functie met haar promotieonderzoek gericht op het verder verbeteren en wetenschappelijk onderbouwen van de werkwijzen van Veilig Thuis. Het onderzoek naar een nieuw interviewprotocol, gefinancierd door ZonMw, is het eerste project in dit onderzoek.

“We zijn volop bezig. Zo is de helft van de medewerkers van Veilig Thuis getraind in het NICHD interview protocol en werkt hiermee. In het onderzoek gaan we de resultaten die zij nu boeken, vergelijken met de resultaten van medewerkers die nog de oude werkwijze hanteren. Het is overigens niet zo eenvoudig om data te verzamelen, onder andere omdat ouders toestemming moeten geven en dat doet niet iedereen.”

Het nieuwe protocol, het NICHD-interviewprotocol, is speciaal bedoeld voor het gesprek met kinderen die mogelijk traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. In het buitenland wordt al met dit protocol gewerkt en leert de ervaring dat dit meer gedetailleerde, betrouwbare informatie oplevert en minder stressvol is voor kinderen. In september van dit jaar verzorgden medewerkers van Veilig Thuis en de Universiteit Maastricht een workshop over het nieuwe protocol tijdens de landelijke conferentie ‘De stem van het kind’. En in juni van dit jaar vormden de vorderingen van het onderzoek het onderwerp van overleg met de ZonMw begeleidingscommissie. Vertegenwoordigers van Defence for Children en het Nederlands Jeugd Instituut waren hierbij aanwezig. In het overleg van de commissie in november zullen waarschijnlijk ook het ministerie van VWS, de inspectie en de VNG aanschuiven.

Verder hoopt Brenda Erens binnenkort de resultaten te publiceren van een online onderzoek dat ze deed onder professionals van de 26 Veilig Thuis teams in ons land. Dat onderzoek richt zich op de kennis die deze medewerkers hebben van het geheugen van kinderen en welke methoden zij hanteren bij het praten met kinderen. Tot slot staan er gesprekken met politie en justitie op het programma.

“Het is logisch om met deze partijen samen te werken, dat hebben we ook eerder zo afgesproken. Het uiteindelijk streven is dat het praten met kinderen bij alle betrokken partijen op een evidence based manier gebeurt.”

Hier vindt u meer informatie over het NICHD Protocol.