Komende refereerbijeenkomsten in teken van De Gezonde Generatie

De Gezonde Generatie, dat is het thema van vier refereerbijeenkomsten van de academische werkplaats het komende jaar.

“De gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg is hardnekkig en daarin speelt sociale overerving een belangrijke rol. Het probleem wordt doorgegeven van generatie op generatie. Als we een trendbreuk willen bewerkstelligen, moeten we ons eerst richten op het (ongeboren) kind en jongvolwassenen”,

zegt programmaleider Maria Jansen van de academische werkplaats en hoogleraar populatiegericht gezondheidsbeleid.
De Provincie Limburg heeft het streven naar een trendbreuk opgenomen in de Sociale Agenda. De Universiteit Maastricht onderzoekt hoe de Provincie hierin het beste koers kan houden. Zo werd eerder een nulmeting verricht gebaseerd op cijfers uit 2016. Die geven een beeld van zaken als arbeidsparticipatie, zorgkosten, onderwijs, talentontwikkeling en de sociale cohesie. Door de meting elke twee jaar te herhalen, moet duidelijk worden of het beleid dat de Provincie Limburg voert om een trendbreuk te bewerkstelligen, effectief is. In een eerste advies aan de Provincie stellen de onderzoekers van de universiteit dat op dit moment meer focus nodig is, vooral op de vroege jeugd. De academische werkplaats gaat daarom uitgebreid in op mogelijkheden om meer te kunnen focussen op de jeugd. De refereerbijeenkomsten die de werkplaats regelmatig organiseert, zijn daar zeer geschikt voor: deze zijn bedoeld voor praktijkprofessionals, onderzoekers, beleidsmakers en andere betrokkenen. In de bijeenkomsten kunnen zij hun kennis en ervaringen delen.

Op 8 november van dit jaar vindt de eerste refereerbijeenkomst in de reeks De Gezonde Generatie plaats onder de noemer ‘de eerste 1000 dagen’. Deze bijeenkomst gaat over de fase in de aanloop naar de zwangerschap, de zwangerschap zelf en de eerste levensjaren. Maria Jansen:

“Dan gaan we in op vragen als: wat is van belang in deze fase en hoe kun je die goed laten verlopen. Het begint al met een kinderwens en het besef dat je manier van leven er heel erg toe doet. Een gezonde leefstijl en een sociale, veerkrachtige ontwikkeling zijn belangrijk voor je toekomstige kind. Verderop in deze fase gaat het om vragen als: hoe kan mijn kindje zich fysiek en mentaal goed ontwikkelen, wat is van belang in de opvoeding en waar moet ik aan denken bij het kiezen van kinderopvang en peuterspeelzaal.”

De tweede refereerbijeenkomst staat gepland voor 14 maart 2019 en gaat in op de ontwikkeling van kinderen van 2 tot 9 jaar. Centraal staan een gezonde leefstijl op de peuterspeelzaal en basisschool en een gezonde en veilige leefomgeving. Ook de ervaringen van de Gezonde Basisschool van de Toekomst in Parkstad komen dan aan bod: een voorbeeld van basisonderwijs met een gevarieerder aanbod en meer aandacht voor leefstijl en sociale vaardigheden. De derde refereerbijeenkomst (27 juni 2019) gaat in op de overgang van het basis- naar het middelbaar onderwijs en de uitdagingen die zich dan aandienen op het gebied van gezondheid. De vierde en laatste bijeenkomst in de reeks vindt plaats op 7 november 2019 en belicht de overgang van adolescentie naar jongvolwassen zijn.

“In deze bijeenkomst ligt de nadruk op de meer kwetsbare jongeren op het vmbo en mbo en hun opstap naar de arbeidsmarkt. Dan gaan we in op vragen als het aanspreken van talenten, het stimuleren van ambities en het tegengaan van schoolverzuim.”

Hier vindt u de vooraankondiging van de serie refereeravonden De Gezonde Generatie.