Klein maar Fijn onderzoek wordt meer vanzelfsprekend

Flyer Klein maar Fijn_1Het kortdurend onderzoek naar vragen van gemeenten, het Klein maar Fijn onderzoek, is de afgelopen twee jaar meer vanzelfsprekend geworden. Medewerkers van de GGD Zuid Limburg kaarten de mogelijkheden van dit type onderzoek sneller bij gemeenten aan, vertelt Suhreta Mujakovic.

Samen met Petra Vranken coördineert zij het Klein maar Fijn onderzoek in deze regio. Twee jaar geleden ontving de GGD Zuid Limburg 1,5 ton van ZonMw om dit type onderzoek te versterken.

“Dat geld hebben we onder andere geïnvesteerd in het trainen van GGD-medewerkers die veel contact hebben met gemeenten. Zij zijn nu meer thuis in de principes van het Klein maar Fijn onderzoek en beter in staat om vragen die bij gemeenten leven boven water te halen”, zegt Suhreta Mujakovic.

Zo werden na het uitkomen van een nieuwe regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV) met alle gemeenten in de regio gesprekken gevoerd. Daarin ging het vooral om de vraag aan welke informatie zij nog meer behoefte hadden.

“Voor onze accountmanagers is het vanzelfsprekend geworden om in dergelijke gesprekken KMF vragen op te halen en te articuleren. De betrokkenheid is groot.”

Een Klein maar Fijn onderzoek heeft een looptijd van drie à vier maanden. Het onderzoek kan beginnen met een vraag van een gemeente die in een onderzoeksvraag wordt vertaald. Verder worden op basis van de GGD Monitor Gezondheid vragen naar boven gehaald die in meerdere gemeenten leven. Zo werd onder andere een kortdurend onderzoek gedaan naar problematisch internetgebruik onder jongeren. De kortdurende onderzoeken worden uitgevoerd door de eigen medewerkers of masterstudenten van de Universiteit Maastricht. Recent werden dertien onderzoeken afgerond. Tien onderzoeken betroffen problemen die meerdere gemeenten aangaan, de overige drie zijn gemeente specifiek en werden gedaan in gemeenten (Heerlen, Vaals en Sittard-Geleen).

Tijdens de ZonMw-startbijeenkomst Kennisprogramma Vakkundig aan het werk op 11 november in Utrecht, verzorgen Suhreta Mujakovic en haar collega’s een workshop over het Klein maar Fijn onderzoek.

Kijk voor meer informatie over de startbijeenkomst op 11 november op: http://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/startbijeenkomst-kennisprogramma-vakkundig-aan-het-werk/