Kennis onmisbaar om Nederland gezonder te maken

Nederland gezonder maken en gezondheidsverschillen verkleinen vraagt om investeren in preventie en gezondheidsbevordering. Lokale en regionale partijen vanuit zorg en gemeenten moeten daarvoor samenwerken. Deze integrale samenwerking wordt ook beoogd met het Integraal ZorgAkkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Kennis vanuit wetenschap én praktijk is daarbij onmisbaar. Door IZA en GALA zullen gemeenten steeds vaker een beroep doen op GGD’en vanwege hun kennis- en adviesrol rondom preventie en gezondheidsbevordering. Versterking van de kennis- en adviesfunctie van GGD’en is daarom belangrijk.

Met behulp van financiering van ZonMw gaan de AWPG’en, GGD GHOR Nederland, RIVM, VNG en overige partners aan de slag met het opzetten en borgen van een leernetwerk voor GGD’en gericht op de implementatie van vier type interventies: gecombineerde leefstijl interventie (GLI), ketenaanpak overgewicht kinderen, valpreventie bij ouderen en Welzijn op Recept. Daarnaast wordt met diverse (kennis)partners de benodigde randvoorwaarden uitgewerkt om kennis over gezondheidsbevordering en preventie structureel beter te ontwikkelen, toe te passen en te verspreiden (kennisinfrastructuur). De AWPG Limburg, AWPG AMPHI en AWPG Brabant (Tranzo) zijn de kartrekkers van dit project.

Op 30 maart jl. vond de startbijeenkomst plaats. Het verslag leest u hier.

Meer informatie: academischewerkplaats@ggdzl.nl