‘Jongeren bereid om netwerk chlamydia thuisafnametest te geven’

Omslag proefschrift resizeJongeren blijken bereid om hun sociale en seksuele netwerk een chlamydia thuisafnametest te geven. Mogelijk kunnen zo meer vrienden en sekspartners die zich nooit eerder lieten testen op chlamydia, bereikt worden. In dat geval kunnen meer verborgen chlamydia infecties worden opgespoord.

Dat stelt Kevin Theunissen in zijn proefschrift ‘Peer-driven testing for Chlamydia trachomatis in sexual and social networks: the value for chlamydia control’. Kevin Theunissen werkte ten tijde van het promotieonderzoek op de afdeling Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieu (SIM) van de GGD Zuid Limburg, die nauw samenwerkt met de afdeling Medische Microbiologie van het Maastricht UMC+. Hij verdedigt zijn proefschrift op 7 juli aan de Universiteit Maastricht.

Voor zijn onderzoek ontwikkelde hij samen met collega’s twee interventies voor het opsporen van chlamydia bij jongeren gebaseerd op het gebruik van hun sociale en seksuele netwerken.

“In de praktijk blijkt dat vooral een eerste kring van met name vrienden bereikt wordt. Dit heeft onder andere te maken met verwacht stigma”, zegt Kevin Theunissen. “Jongeren hanteren een effectieve stigma-vermijdings-strategie: zij maken keuzes in met wie zij praten over een soa test en de test uitkomst. In de praktijk zijn dit enkele mensen, vooral vrienden en familieleden die dicht bij hen staan.”

Dat beperkt vooralsnog het verder doordringen in netwerken van jongeren en het bereiken van seksuele partners met deze nieuwe interventies. Daar is nader onderzoek voor nodig, zegt Kevin Theunissen. Verder tonen interviews met zorgverleners aan dat zij het belang van de individuele patiënt voorop stellen. Hoewel zij positief zijn over het stimuleren van patiënten om ook sekspartners te waarschuwen, gebeurde dit in de praktijk vaak niet. Mede op basis van de onderzoeken van Kevin Theunissen en collega’s zijn de landelijke richtlijnen nu op dit punt aangepast. Zorgverleners hebben concrete handvatten gekregen om jongeren met een risico op chlamydia beter te bereiken met zorg.

Lees ook de samenvatting en/of het proefschrift van Kevin Theunissen.