Jeugd in Zuid-Limburg breed in beeld gebracht

basisschoolkinderen (1)De GGD Zuid Limburg gaat de situatie van de jeugd in Zuid-Limburg breed in beeld brengen. “Elk half jaar willen we een ander thema belichten en daar over publiceren. Zo staat het middelengebruik onder de jeugd als eerste op de agenda”, vertelt Suhreta Mujakovic.

Zij is lid van de GGD-werkgroep die de themarapportage jeugd verzorgt. De werkgroep streeft naar een uitgebreid en samenhangend overzicht van de fysieke en psychosociale gezondheid van kinderen en jongeren in Zuid-Limburg. Dit beeld wordt veel uitgebreider dan het beeld dat van de jeugd wordt geschetst in de regionale Toekomst Verkenning Volksgezondheid (rVTV). Die gaat in op de gezondheidssituatie van de gemeenten in Zuid-Limburg en komt eens in de vier jaar uit.

“Wij gaan daarnaast elk half jaar een ander jeugdthema belichten en daar over publiceren. Waar mogelijk zullen we gegevens ook sneller actualiseren”, zegt Suhreta Mujakovic.

Het middelengebruik onder de jeugd is het onderwerp van de eerste publicatie.

“Er is veel behoefte aan informatie over hoe de NIX-campagne uitpakt. Een belangrijke vraag is bijvoorbeeld of jongeren onder de 18 jaar inderdaad minder zijn gaan drinken en roken.”

De themarapportages zijn bedoeld voor gemeenten, scholen en andere ketenpartners en ouders en jeugdigen zelf. Op basis van de informatie over de gezondheidstoestand en -risico’s van de jeugd, kunnen ook beleidsadviezen worden geformuleerd.

“Om een meer samenhangend en breed beeld te krijgen, gaan we met meer partners samenwerken”, zegt Suhreta Mujakovic.

Zo zijn inmiddels met diverse partijen gesprekken gevoerd over de vraag waar zij precies behoefte aan hebben en over het mogelijk gebruik van nieuwe databronnen. De werkgroep beschikt nu onder andere over data van de GGD-monitor en de JGZ (5-18 jaar).

“Door samen te werken en meer databronnen te gebruiken, kunnen we een breed beeld schetsen van de periode van de zwangerschap tot in de vroege volwassenheid. We hebben ook ideeën over het creëren en volgen van een cohort kinderen gedurende diezelfde periode en onderzoeken of dat haalbaar is”, zegt Suhreta Mujakovic.

Zij verwacht dat de werkgroep binnen een half jaar de rapportage over het middelengebruik kan publiceren.