Jaaroverzicht 2015

Wat hebben we met elkaar in 2015 gepresteerd? Publicaties, subsidievoorstellen, stagebegeleiding, beleidsadviezen en –documenten, trainingen en berichten in de media staan gebundeld in dit jaaroverzicht.