INDIGO onderzoekt effect van combinatie interventies in fysieke en sociale omgeving

Wat betekent het voor de gezondheid van mensen als interventies in hun fysieke en sociale leefomgeving gecombineerd worden? Dat is de kernvraag in het onderzoek INDIGO waarin Universiteit Maastricht en academische werkplaats/GGD samen optrekken en positieve gezondheid als uitgangspunt geldt. Het onderzoek, gesubsidieerd door ZonMw, gaat 1 april officieel van start.

“In dit onderzoek worden de pilot Blauwe zorg in de wijk en de Groene Loper gecombineerd”,

vertelt Stef Kremers, hoogleraar obesitaspreventie. In de Groene Loper draait het om de herinrichting van het gebied dat na de ondertunneling van de A2 in Maastricht vrij kwam te liggen. In een afgeleide, Mijn Gezonde Groene Loper, gebeurt dit met inspraak van de buurt en met positieve gezondheid als uitgangspunt. Dat geldt ook voor de pilot Blauwe zorg in de wijk: hierin wordt geprobeerd om meer samenhang aan te brengen in de zorg voor mensen in een kwetsbare positie (zie ook bericht over de pilot in deze nieuwsbrief). De pilot richt zich op vier wijken in Oost Maastricht: Limmel, Wittevrouweveld, Nazareth en Wyckerpoort. Deze wijken grenzen allemaal aan de Groene Loper.

In INDIGO draait het om de vraag of deze combinatie van interventies een meerwaarde heeft.

“Indigo is in het optisch spectrum de eerste kleur na groen en blauw. Bovendien bleken deze letters heel goed te passen bij ons onderzoek”,

zegt Stef Kremers. Zo ontstond de naam INDIGO, ofwel: INtegrale, Duurzame Interacties ter bevordering van positieve Gezondheid in Oost Maastricht. Nicole Stappers gaat promoveren op dit onderzoek, dat voortborduurt op eerdere metingen die al in het kader van Mijn Groene Loper verricht werden. De gemeente Maastricht en het Projectbureau A2 vervullen hier een belangrijke rol in.

“Tot nu zijn metingen verricht in drie groepen”,

vertelt Nicole Stappers. Het gaat daarbij om metingen in de wijken rondom de Groene Loper, in Maastricht West en in Heerlen. Met GPS-systemen en beweegmeters werd het beweeggedrag van mensen die hier wonen in kaart gebracht, evenals hun mobiliteit. Ook werden vragen gesteld over de door hen ervaren positieve gezondheid. In elk deelgebied deden 250 mensen mee. Die drie groepen worden in INDIGO verdeeld over vier groepen, met elk een eigen kleur, te weten: Heerlen (wit: ver van Groene Loper), Maastricht West (lichtgroen, dichterbij Groene Loper), de wijken die aan de Groene Loper grenzen maar waar geen Blauwe zorg is (groen) en tot slot de vier wijken grenzend aan de Groene Loper waar wel Blauwe zorg is (indigo). Dit jaar volgen nieuwe metingen en gesprekken met mensen in deze gebieden en over twee jaar nog eens.

“Zo willen we onderzoeken of 1 plus 1 meer dan 2 is in de wijken die indigo gekleurd zijn. Het mooiste is natuurlijk als blijkt dat de twee interventies elkaar hier versterken”,

zegt Stef Kremers. Om dat vast te kunnen stellen, worden de resultaten van de vier gebieden met elkaar vergeleken. Daarbij worden eventuele veranderingen op zowel de korte als lange termijn in beeld gebracht, zegt Nicole Stappers.

“Daarnaast gaan we het proces van implementatie en samenwerking evalueren”,

besluit zij. Het INDIGO-onderzoek loopt vier jaar.