Gonnie Jongmans Award voor de ‘Gezonde Basisschool van de toekomst’

Gonnie%20Jongmans%20award%202015-2De onderwijsstichting Movare in Parkstad is dit schooljaar na een lange periode van voorbereidingen gestart met het project de ‘Gezonde Basisschool van de toekomst’. Projectleider Andrew Simons mocht op 31 augustus al de Gonnie Jongmans Award voor het project in ontvangst nemen. De prijs is bedoeld voor vernieuwende initiatieven op het gebied van gezondheid en milieu die ook een educatief aspect bevatten.

De ‘Gezonde Basisschool van de toekomst’ staat voor een nieuw onderwijsconcept in de regio. Het is gericht op de optimale ontwikkeling van het kind dankzij een dagprogramma waar meer beweging onderdeel van uitmaakt. Het initiatief is van onderwijsstichting Movare, die daarin samenwerkt met de Universiteit Maastricht, de GGD Zuid Limburg/academische werkplaats en tal van partijen in Parkstad, zoals de kinderopvang, sportverenigingen en gemeenten. De UM doet onderzoek naar het verloop van het project en de effecten.

“We zijn heel blij dat we nu echt zijn begonnen en dat het gelukt is om scholen te vinden die mee willen doen. Dat we in deze fase al een prijs hebben ontvangen, ervaren we als steun in de rug”, zegt hoofdonderzoeker Maartje Willeboordse van de UM.

Na de herfstvakantie starten de basisscholen Carrousel en de Schatgraver (fusieschool Schaesberg en Gravenrode) een compleet nieuw dagprogramma met gezonde voeding en meer bewegen als vast onderdeel. De basisscholen Harlekijn en Langeberg starten met een minder intensief programma waarin meer beweging is opgenomen. Naast deze vier pilotscholen, zijn er vier controlescholen. Vanaf september worden de leerlingen van de pilot- en controlescholen voor het wetenschappelijk onderzoek uitgerust met een beweegmeter.

“Leerlingen worden verder gemeten en gewogen en er worden onder andere fitheidstesten afgenomen. We gaan ook veel vragen stellen aan de leerlingen, bijvoorbeeld of ze lekker in hun vel zitten en wat ze aan sport doen. Ook ouders en leerkrachten ontvangen vragenlijsten”, vertelt Maartje Willeboordse. Het gaat om een nulmeting die jaarlijks herhaald wordt om de effecten te kunnen meten. “In de tussentijd blijven we het verloop van het project volgen. Zo is het heel belangrijk om te weten of ouders en leerkrachten tevreden zijn. Die steun is belangrijk, want zonder draagvlak kunnen we dit project niet voortzetten.”

 

Kijk voor meer informatie over de prijsuitreiking en het project op: http://www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl/