GGD’en willen ontwikkelingen in het sociale domein gaan monitoren

sociaalDe GGD’en in het zuiden van Nederland willen de monitoring van de volksgezondheid verbreden naar de ontwikkelingen in het sociale domein. De academische werkplaatsen in Brabant en Limburg nemen daar het voortouw in. Zij organiseren op 21 april een bijeenkomst in Eindhoven over dit thema.

“De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van de twee academische werkplaatsen, maar daarnaast gaan we uitdrukkelijk ook vertegenwoordigers van gemeenten uitnodigen. Wij willen graag dat ze meedenken over de vraag hoe de monitoring het beste vorm van krijgen. Die monitoring moet gemeenten immers handvatten aanreiken om beleid te maken of bij te sturen”, zegt Piet van der Smissen, projectmanager/coördinator Kennisdeling van de AWPG Brabant.

Gemeenten hebben er sinds 1 januari 2015 meer taken bij gekregen op het gebied van zorg (Wmo), jeugdzorg (Jeugdwet) en werk en inkomen (Participatiewet).

“Dat gemeenten deze taken nu uitvoeren, heeft invloed op de burger. We willen in kaart brengen of gemeenten bereiken wat ze beogen en of er mensen in de knel komen te zitten door alle veranderingen. Door risicogroepen tijdig in beeld brengen, kan een gemeente in een vroeg stadium ingrijpen en het beleid bijsturen”, zegt Piet van der Smissen.

Bij monitoring in het sociale domein kan bijvoorbeeld gedacht worden aan hoeveel mensen gebruik maken van Wmo-voorzieningen en wat daar de ontwikkelingen in zijn.

“Door hierin als GGD’en samen op te trekken, kunnen we tot een meer eenduidige monitoring komen. Daarnaast kunnen in die monitoring per regio specifieke zaken aan bod komen.”

Ook Piet van der Smissen is enthousiast over het intensiveren van de samenwerking.

“Door expertise op elkaar af te stemmen en kennis te delen, hebben we meer slagkracht en kunnen we betere resultaten boeken. Zo heeft de universiteit van Tilburg bijvoorbeeld geen faculteit geneeskunde, maar dankzij de samenwerking kunnen we gebruik maken van de expertise in Maastricht op dat gebied.”