‘GGD’en en gemeenten kunnen van elkaar leren en kennis delen’

Nieuwsbrief juni - afbeeling nieuwsbericht 4 resize IMG_0635GGD’en en gemeenten kunnen veel van elkaar leren als het gaat om het monitoren van de ontwikkelingen in het sociale domein.

“We weten elkaar nu nog onvoldoende te vinden met vragen op dit gebied. Terwijl GGD’en veel kennis en expertise hebben opgebouwd en we in veel gemeenten hele mooie initiatieven zien. Het is belangrijk om die kennis meer te gaan delen en elkaar zo te versterken.”

Dat zegt Hans van Oers, hoogleraar openbare gezondheidszorg aan Tilburg University en chief science officer van het RIVM. Hij was 21 april dagvoorzitter tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid Limburg en de AWPG Brabant, die valt onder TRANZO. De werkplaatsen bestrijken het werkgebied van zes GGD’en in zuidelijk Nederland. Deze GGD’en willen de monitoring van de volksgezondheid verbreden naar de ontwikkelingen in het sociaal domein. ‘Monitoring in het sociale domein, kwetsbaren in beeld?’ luidde dan ook de titel van de bijeenkomst in Eindhoven. Behalve de GGD’en/AWPG’en waren ook verschillende gemeenten vertegenwoordigd. Zo verzorgden beleidsmedewerkers van zes gemeenten een presentatie.

“Dat waren hele mooie presentaties van initiatieven waar GGD’en soms wel en soms niet bij betrokken zijn”, zegt Van Oers.

Volgens hem weten partijen lang niet altijd van elkaar waar ze mee bezig zijn en lijken initiatieven soms erg op elkaar.

“Vaak zijn wensen van gemeenten vergelijkbaar en kun je door één keer iets te bedenken, veel meer gemeenten bedienen. Het is belangrijk om veel meer samen te gaan werken, zodat we dubbelwerk kunnen voorkomen. Al hebben we de 21ste ook geconcludeerd dat daarnaast altijd lokaal maatwerk nodig blijft”, zegt Van Oers.

Aan het slot van de bijeenkomst op 21 april gaven alle partijen aan elkaar vaker te willen ontmoeten en meer kennis te willen delen.

Petra Vranken benadrukt dat de bijeenkomst de eerste was in een reeks van themabijeenkomsten van de twee academische werkplaatsen. Zij is senior adviseur van de afdeling Kennis & Innovatie van de GGD Zuid Limburg en een van de kartrekkers van de samenwerking, samen met Piet van der Smissen, projectmanager/coördinator Kennisdeling van de AWPG Brabant.

“Wij hebben samen met inhoudsdeskundigen de bijeenkomst georganiseerd. De reacties waren heel positief. Je zag ook dat mensen tijdens de bijeenkomst al contact met elkaar legden.” Volgens Petra Vranken zal er nog een verslag van de bijeenkomst komen, dat mogelijk wordt gepubliceerd in het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde (TSG). “Op die manier”, zegt zij “kunnen we ook landelijk laten zien waar we in zuidelijk Nederland mee bezig zijn.”