GGD Zuid Limburg presenteert onderzoek naar gezondheidsachterstand van Limburg

Limburg compLimburg kan gezondheidswinst boeken door te investeren in onderwijs, arbeid en opvoedingsondersteuning voor alle jonge ouders. Dat stelt de GGD Zuid Limburg in het rapport ‘Op zoek naar de Limburg-factor’. Het gaat om een onderzoek naar de gezondheidsachterstand van Limburg, dat werd uitgevoerd in opdracht van de provincie Limburg.

Aanleiding voor het onderzoek was de motie van de PvdA in de Provinciale Staten van Limburg eerder dit jaar. De partij pleitte daarin voor een onderzoek naar de gezondheidsachterstand van Limburg en de hoge zorguitgaven in deze regio.

Maria Jansen is vanuit de GGD Zuid Limburg aangesteld als hoogleraar Populatiegericht gezondheidsbeleid aan de Universiteit Maastricht en voerde het onderzoek uit. Co-auteur is Estella Kuppens, stafmedewerker communicatie bij de GGD.

“Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en interviews. In totaal hebben we de afgelopen maanden 17 experts geïnterviewd, die vanuit hele verschillende invalshoeken hun mening op de problematiek hebben gegeven”, vertelt Maria Jansen.

Zo vonden gesprekken plaats met economen, arbeidsmarktdeskundigen, historici, demografen, gezondheidswetenschappers, religieuzen en experts uit de onderwijs-, milieu- en jeugdzorgsector.

“We hebben gesproken over de Limburg-factor. Met andere woorden: is er een specifieke reden die de gezondheidsachterstand van Limburg verklaart? Gaandeweg werd duidelijk dat het gaat om een samenspel van factoren. Als we tot een trendbreuk willen komen, moeten we dus op meerdere terreinen maatregelen treffen. Kort gezegd gaat het dan om onderwijs, opvoeding en arbeid”, zegt Maria Jansen.

Volgens haar kan met opvoedingsondersteuning van alle jonge ouders beslist gezondheidswinst geboekt worden. Wat de arbeidsmarkt betreft, noemt zij het noodzakelijk het vertrek van hoogopgeleid talent tegen te gaan en tegelijk banen te creëren voor laag opgeleiden. Tot slot is vernieuwing van het basis- en voortgezet onderwijs dringend noodzakelijk. Het rapport is inmiddels voorgelegd aan de provincie Limburg.

Wilt u meer weten? Lees hier het complete rapport ‘Op zoek naar de Limburg-factor’.