GGD Zuid Limburg partner in groot onderzoek naar antibiotica resistentie

De GGD Zuid Limburg is een van de partners in het Europees Interreg V project I-4- 1 Health: een grootschalig onderzoek naar antibioticaresistentie in Zuid-Nederland en Belgisch Vlaanderen.

“Bacteriën houden zich niet aan grenzen en daarom gaan we met partners over de grenzen heen onderzoek doen. Ook bijzonder is dat we in dit project zowel naar bacteriën bij mensen als bij dieren in de veehouderij kijken, vanuit de One Health gedachte”,

vertelt Casper den Heijer.

Hij promoveerde op antibioticaresistentie in de huisartspraktijk en werkt tegenwoordig als arts infectieziektebestrijding bij de GGD Zuid Limburg. In het Europese project werken GGD’en in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland samen met vergelijkbare organisaties in Vlaanderen.

“Antibioticaresistentie is een groot probleem dat verder toeneemt, onder andere doordat mensen veel reizen en het (soms onterechte) antibioticagebruik bij mens en dier. Bij antibioticaresistentie denken mensen vooral aan de MRSA-bacterie, maar tegenwoordig zijn we bezorgder over andere resistente bacteriën, zoals de ESBL-bacterie. Die komt bij vijf tot tien procent van de bevolking in de darmen voor”,

vertelt Casper den Heijer. Als mensen hier ziek van worden, zijn zij moeilijk te behandelen. Dat is ook het geval als mensen ziek worden van de MRSA-bacterie, die vooral in de neus en keel zit.

“Maar in Nederland komt de MRSA-bacterie veel minder vaak voor dan de ESBL-bacterie.”

In het project zijn werkgroepen gevormd die zich elk op een andere sector richten. Zij maken gebruik van een infectierisicoscan (IRIS) voor (zorg)instellingen, waarmee onder andere het voorkomen van antibioticaresistentie binnen een (zorg)instelling kan worden onderzocht. De IRIS werd in een eerder onderzoek ontwikkeld in Breda en hier al toegepast in het ziekenhuis, evenals in een aantal verpleeghuizen in de regio Breda. Binnen het I-4-1 Health project wordt de IRIS in heel Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) en Vlaanderen ingezet in zowel de ziekenhuizen, verpleeghuizen en kinderdagverblijven als in de diersector. De GGD Zuid Limburg is lid van de werkgroep die het onderzoek gaat uitvoeren in de verpleeghuizen en kinderdagverblijven.

“Daarbij kijken we onder andere naar het voorkomen van resistente bacteriën bij bewoners van verpleeghuizen en het antibioticabeleid. Verder richt de IRIS zich op preventieve maatregelen die verpleeghuizen treffen om besmetting te voorkomen. Denk daarbij aan handen wassen, de hygiëne rondom de toiletgang of de wijze waarop infuuszorg is geregeld. Zo wordt per onderdeel (onder andere antibioticabeleid, of handhygiëne) duidelijk of er sprake is van een hoog, gemiddeld of laag risico op infectie. Op basis daarvan kunnen verpleeghuizen zelf weer gerichte maatregelen treffen.”

Na afronden van de IRIS in de verpleeghuizen zal de GGD de infectierisicoscan gaan uitvoeren in de kinderdagverblijven. Casper den Heijer benadrukt hoe belangrijk de samenwerking met andere partijen is.

“Door over de grenzen heen samen te werken kunnen we onze aanpak beter op elkaar afstemmen”,

besluit hij.