GGD GHOR Nederland positief over stand van zaken academische werkplaatsen

De Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in ons land zijn goed verankerd binnen de GGD’en en universiteiten waartoe ze behoren. Hoewel sprake is van verbeterpunten, is er geen reden tot zorg. Dat blijkt uit de antwoorden die tien coördinatoren van academische werkplaatsen gaven op vragen over de actuele stand van zaken. Aanleiding voor deze inventarisatie vormde de vraag van het presidium van GGD GHOR Nederland hoe het met de academische werkplaatsen gaat. Dit presidium telt vijf directeuren publieke gezondheid (DGP), die weer zijn afgevaardigd vanuit de 25 DGP’en tellende algemene ledenraad.

“Voor deze directeuren van de GGD’en in ons land, is verdere professionalisering en wetenschappelijke onderbouwing van het werk belangrijk. De academische werkplaatsen bevorderen dat. Het is zodoende logisch dat de directeuren graag willen weten wat de actuele stand van zaken bij de academische werkplaatsen is”,

vertelt Saskia Boeker, manager team sociaal domein en branche ontwikkeling bij GGD GHOR Nederland. Zij legde contact met de coördinatoren van de twaalf academische werkplaatsen en stelde hen enkele meer specifieke vragen: is de werkplaats goed geborgd en goed bemenst, is die stabiel, hoe staat de werkplaats er financieel voor en zien de coördinatoren risico’s? Tien coördinatoren hebben deze vragen inmiddels beantwoord. Saskia Boeker:

“Het beeld dat zo ontstaat, is dat de academische werkplaatsen goed geborgd zijn in de structuren van de GGD’en en universiteiten. Een aantal AWPG’en heeft ook al het tienjarig bestaan gevierd, waaronder die in Limburg. Maar de financiering blijft een issue.”

Het is nu vier jaar geleden dat de subsidie van ZonMw aan de academische werkplaatsen beëindigd werd. Verschillende coördinatoren constateren dat de financiering van de infrastructuur soms problemen oplevert. Ook is het wel eens lastig om projecten en (lang)durend onderzoek gefinancierd te krijgen en kost dit veel tijd.

“Bij een call voor een nieuw onderzoek ontstaat soms onderlinge concurrentie, terwijl de werkplaatsen op andere punten juist regelmatig samenwerken. Ook wordt op veel plaatsen samengewerkt met ketenpartners in de regio. Het draagvlak in de regio is goed”,

besluit Saskia Boeker. Directeur Hugo Backx van GGD GHOR Nederland zal de inventarisatie met het presidium bespreken.