Gezondheidssituatie Euregio Maas-Rijn staat nu op de agenda

‘Op zoek naar de Euregio-factor’. Zo heet het onderzoeksrapport dat de GGD Zuid Limburg 9 mei presenteerde op een Euregionale bijeenkomst in het Gouvernement in Maastricht. Het rapport schetst een helder beeld van de gezondheidssituatie in de Euregio Maas-Rijn (EMR) en biedt bovendien aanknopingspunten om die te verbeteren. De Provincie Limburg, die de opdracht voor het onderzoek gaf, is blij met het rapport.

“Wij willen graag dat dit op de agenda blijft staan en een kennismakelaar voor de Euregio benoemen”,

kondigde gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (Werk en Welzijn) tijdens de bijeenkomst aan. De Euregionale wereld van het beleid, de praktijk en het onderzoek waren goed vertegenwoordigd deze 9e mei. ‘Op zoek naar de Euregiofactor’ is het vervolg op het onderzoek ‘De Limburg factor’ van de GGD Zuid Limburg, dat in 2015 verscheen. Dit onderzoek werd eveneens in opdracht van de Provincie Limburg uitgevoerd en gaat in op de gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg ten opzichte van de rest van Nederland. Die achterstand wordt veroorzaakt door een complex van factoren bleek uit het onderzoek. Het rapport bracht bovendien een duidelijk hiaat in kennis aan het licht: zo is onduidelijk hoe de gezondheidssituatie van Zuid-Limburg uitpakt als je die afzet tegen die van de EMR. En of die vergelijking aanknopingspunten biedt om de gezondheidssituatie van Limburgers te verbeteren. De Provincie Limburg wilde graag een antwoord op die vraag en gaf de GGD Zuid Limburg daarom opdracht voor een tweede onderzoek. Dit werd uitgevoerd door de junior onderzoekers Nicole Curvers en Laura Willems. Tijdens de bijeenkomst lichtten zij samen kort toe wat literatuuronderzoek, het verzamelen en analyseren van data en gesprekken met betrokkenen in de Euregio hebben opgeleverd. De belangrijkste conclusie is dat de gezondheidssituatie van de EMR vergelijkbaar is met die van Zuid-Limburg. Wel zijn er (grote) verschillen tussen de regio’s en steekt Belgisch Limburg er in positieve zin bovenuit. In het rapport beschrijven de onderzoekers hoe die verschillen mogelijk verklaard kunnen worden: ook hier is sprake van een samenspel van factoren. De aanknopingspunten voor verbetering kwamen eveneens kort aan bod. De belangrijkste aanbeveling is misschien wel het pleidooi van de onderzoekers voor Health in All Policies: in alle beleidsbeslissingen weegt de impact daarvan op de gezondheid van mensen mee, of het nu gaat om verkeer of het woningbeleid. Na deze toelichting volgden een serie sprekers (zie het complete verslag), die elk op eigen wijze op het thema ingingen. De bijeenkomst werd afgesloten met een discussie aan de hand van een serie stellingen. Marleen van Rijnsbergen wilde tot slot graag weten hoe de zaal dacht over het aanstellen van een Euregionale kennismakelaar. Raymond Stijns van de GGD Zuid Limburg benadrukte dat dit in ieder geval “geen eenzame soldaat” mag worden. Dat is ook niet de bedoeling, zei Marleen van Rijnsbergen.

“Waar wij aan denken, is een verbindingsofficier die kennis deelt, vooral praktische kennis.”


Hier vindt u het complete verslag van de bijeenkomst, het rapport (PDF, 2MB) en de samenvatting van het rapport (PDF, 381kB).