Gezondheid grensregio’s vergeleken in GGD-onderzoek ‘De Euregiofactor’

Is de gezondheidssituatie van de inwoners van Zuid-Limburg vergelijkbaar met die van inwoners in de rest van de Euregio Maas-Rijn (EMR)? Dat is de kernvraag in De Euregiofactor, een onderzoek dat de GGD Zuid Limburg uitvoert in opdracht van de Provincie Limburg.

“Mogelijk biedt het rapport straks een goede basis voor grensoverschrijdende samenwerking op dit gebied”,

zegt Laura Willems.

Zij voert het onderzoek uit met Nicole Curvers. Beiden werken als (junior) onderzoeker bij de afdeling Kennis en Innovatie van de GGD Zuid Limburg. De projectgroep ‘De Euregiofactor’ bestaat verder uit Maria Jansen (programmaleider academische werkplaats), Petra Vranken (senior-adviseur) en Kevin Konings (epidemioloog).

Het onderzoek ‘De Euregiofactor’ is het vervolg op het rapport De Limburgfactor uit 2015, waarin Maria Jansen onderzocht hoe de gezondheidsachterstand van Limburg ten opzichte van de rest van Nederland verklaard kan worden.

“In dit rapport wordt gesteld dat Limburg in sociaal-cultureel opzicht wellicht beter te vergelijken is met het ons omringende buitenland in de Euregio Maas-Rijn. Zo hebben de regio’s bijvoorbeeld een gedeeld mijnverleden en zijn het allemaal grensgebieden, met bijbehorende voor- en nadelen”,

zegt Laura Willems.

In ‘De Euregiofactor’ worden de regio’s van de EMR met elkaar vergeleken. Als eerste begonnen Laura Willems en Nicole Curvers met een literatuurstudie. Vervolgens spraken ze in de hele Euregio Maas-Rijn met diverse deskundigen op het gebied van de publieke gezondheid en dataverzameling. Tot slot analyseren zij nu de beschikbare data over de (gezondheids)situatie van de inwoners van de EMR. Die data komen onder andere voort uit het project ‘Euregional health data collection’: hierin bouwen de GGD, de stichting euprevent|EMR en het CBS in opdracht van de Provincie Limburg aan een structurele samenwerking met Euregionale partners op het gebied van gezondheidsinformatie.

“We bekijken nu demografische indicatoren en gezondheidsindicatoren zoals levensverwachting, mortaliteit, morbiditeit en sociaal-economische indicatoren zoals opleiding en werkloosheid”,

vertelt Laura Willems. De onderzoekers hopen dat de resultaten inzicht geven in mogelijkheden om de gezondheidsachterstand van Limburg terug te dringen.

“Als blijkt dat de verschillende regio’s in een vergelijkbare situatie zitten, staan we voor vergelijkbare uitdagingen. Mogelijk kunnen we dan samenwerken en de problemen efficiënter aanpakken.”

Op 1 maart wordt het onderzoeksrapport aan de Provincie Limburg overhandigd. Verder worden de resultaten komend voorjaar toegelicht tijdens een euregionale conferentie voor beleidsmakers en andere geïnteresseerden. Ook zal er een publieksvriendelijke versie van het rapport worden uitgebracht.