Gezinnen in armoede in Vaals brengen eigen situatie in beeld

armoede_stemEen geslaagde expositie die een goede eerste indruk geeft wat het betekent om met weinig geld rond te moeten komen. Dat is een van de concrete resultaten van het project ‘Een stem voor gezinnen in armoede in Vaals’. Acht gezinnen uit Vaals maakten zelf foto’s en brachten zo hun dagelijks leven in beeld. De foto’s laten zien wat ze graag zouden willen aanpakken of waar ze tegenaan lopen.

Het project ging van start met een subsidie van € 50.000,- van het Fonds NutsOhra. Met het project wil de gemeente Vaals de situatie van gezinnen in armoede verbeteren. Hierin werkt de gemeente samen met de GGD Zuid Limburg, de Universiteit Maastricht en de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid. In het project wordt de situatie van gezinnen die rond de armoedegrens leven geanalyseerd. De deelnemers aan het project zijn divers: het gaat om allochtonen en autochtonen, werkenden en werkzoekenden en mensen die 100 procent arbeidsongeschikt zijn. Naast de analyse, brengen gezinnen zelf naar voren waar zij behoefte aan hebben als het gaat om participatie en gezondheid en waar ze al tevreden over zijn. Voor dat doel werd de methodiek Photovoice ingezet: in totaal acht gezinnen brachten met foto’s hun leven in beeld en daardoor ontstonden vanzelf een aantal thema’s.

Bij het thema ‘Je veilig voelen’ fotografeerde een ouder hondenpoep in het gras. In de begeleidende tekst schrijft deze ouder: “Ik heb geen geld om met mijn kinderen naar grote speeltuinen of een dagje weg te gaan. We moeten het doen met wat Vaals ons biedt. Hier zijn we heel blij mee, want er zijn mooie parken en veel speeltuintjes. Maar het is niet schoon!” Bij het thema ‘Elkaar ontmoeten’ staat een foto van een koffiekopje met een kruis erdoor. “Ik kan geen lekker kopje koffie drinken op een terras. Daar heb ik het geld niet voor…Dan zeg ik tegen een vriendin ‘kom maar liever bij mij thuis koffie drinken’. Maar dan zit je weer thuis, je komt niemand anders tegen.” Ook worden mensen door hun inkomenssituatie vaak gedwongen om keuzes te maken: er was bijvoorbeeld een deelnemer met meerdere zieke kinderen. Het gezinsinkomen gaat voor een belangrijk deel naar gezondheidskosten. Als de vaste lasten zijn betaald, is er geen geld meer voor andere zaken.

Zo zijn er tal van voorbeelden die mensen in het dagelijks leven stress bezorgen. Ogenschijnlijk kleine ongemakken worden door gezinnen in armoede veel sneller als een echt probleem ervaren. Bij het thema ‘mobiliteit’ staat bijvoorbeeld een foto van een auto met kruis erdoor. In de begeleidende tekst staat: “Op Marktplaats staan vaak mooie gratis spullen die je kunt ophalen. Die zouden we graag willen hebben. Maar hoe gaan we die ophalen als het Bocholtz of Kerkrade is?” De expositie was te zien in vier plaatsen in de gemeente Vaals en is inmiddels beëindigd. Wel is een selectie van de foto’s met begeleidende teksten gebundeld in een brochure. Bovendien kunnen bewoners de gemeente nog steeds laten weten waar ze tegenaan lopen en waar ze kansen voor verbetering zien. Bovendien laat de expositie zien dat de deelnemende gezinnen al verschillende ideeën hebben voor het verbeteren van hun situatie, zoals een kringloopwinkel en een Repaircafé voor het gratis laten repareren van spullen.

Het Fonds NuthsOhra heeft in totaal twintig projecten gehonoreerd in het kader van het programma Gezonde Toekomst Dichtbij. Kijk voor meer informatie op: http://www.fondsnutsohra.nl/

Meer informatie over het project ‘Een stem voor gezinnen in armoede in Vaals vindt u op http://www.vaalsbeweegt.nl/index.php/een-stem-voor-gezinnen-in-armoede-in-vaals