Getrainde JGZ-professionals pikken signalen van risico op overgewicht eerder op

nieuwsbrief-oktober-afbeelding-nieuwsbericht-4Professionals in de Jeugdgezondheidszorg pikken signalen van het risico op overgewicht bij 0- tot 4-jarigen eerder op als zij daarin getraind worden. Ook vinden ze het makkelijker om dat risico met ouders te bespreken, zelfs als zij weerstand bij ouders voelen. Dat blijkt uit het onderzoek waar Eveliene Dera deze zomer aan de Universiteit Maastricht op promoveerde. Eveliene Dera is sinds 2000 verpleegkundige JGZ bij wat tegenwoordig Envida heet. Haar onderzoek deed ze als promovendus van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg. ‘Overweight prevention, starting from birth onwards. An evaluation of the development and effect of a training program for child health care practitioners in the Netherlands’, luidt de titel van haar proefschrift. Overgewicht bij kinderen komt steeds vaker voor in ons land en dient zich op steeds jongere leeftijd aan. Kinderen met overgewicht lopen een grote kans dat ze te zwaar blijven of opnieuw te zwaar worden. Op latere leeftijd ontwikkelen mensen met overgewicht bovendien vaak (ernstige) gezondheidsklachten. Een van de belangrijkste gezondheidsrisico’s vormt het ontwikkelen van het metabool syndroom. Dit syndroom geeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en het ontwikkelen van diabetes type 2.

“Vroegtijdig ingrijpen kan ernstige gezondheidsproblemen later voorkomen. Het is bovendien een taak van de Jeugdgezondheidszorg om de gezondheid van kinderen te beschermen en bevorderen. We moeten niet wachten totdat een kind te dik is”, zegt Eveliene Dera.

Zij onderzocht hoe JGZ-professionals overgewicht op jonge leeftijd kunnen voorkomen. Daartoe bracht ze eerst de bestaande praktijk in kaart. Vervolgens ontwikkelde ze een training voor JGZ-professionals. Tot slot onderzocht ze het effect van de trainingen op de groei van kinderen.

“Vooralsnog lijken die daar geen effect op te hebben. Mogelijk was de onderzoeksperiode daarvoor te kort. Een andere mogelijkheid is dat ouders de adviezen van de getrainde professionals niet opvolgden. Het bewerkstelligen van gedragsverandering blijft ook moeilijk”, zegt Eveliene Dera.

Mede door haar onderzoek heeft de preventie van overgewicht in de eerste levensjaren meer aandacht gekregen.

Lees hier het proefschrift van Eveliene Dera of de samenvatting daarvan.